TimestampFormat

Tanımlanmış biçim işletim sisteminin tarih ve zaman biçiminin yerini alır.

Sözdizim:  

TimestampFormat

Örnek:  

Set TimestampFormat='M/D/YY hh:mm:ss[.fff]';