Timestamp# - kod ve grafik fonksiyonu

Timestamp#(), bir biçim dizesi sağlanmadığı takdirde, kod dosyasında veya işletim sisteminde ayarlı zaman damgası biçiminde olmak üzere, bir ifadeyi tarih ve saat değeri olarak değerlendirir.

Sözdizim:  

timestamp#(text[, format])

Geri dönüş veri türü: dual

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
text

Değerlendirilecek metin dizesi.

format Sonuçta elde edilen zaman damgası dizesinin nasıl biçimlendirileceğini açıklayan dize. Atlandığı takdirde, işletim sisteminde ayarlı kısa tarih biçimi, saat biçimi ve ondalık ayırıcı kullanılır. Zaman damgaları için ISO 8601 desteklenir.