Exists - kod fonksiyonu

Exists(), belirli bir alan değerinin kod dosyasında alana zaten yüklenmiş olup olmadığını belirler. Fonksiyon TRUE ya da FALSE sonucunu döndürdüğünden, bir LOAD deyiminin veya bir IF deyiminin where cümlesinde kullanılabilir.

Sözdizim:  

Exists(field_name [, expr] )

Dönüş veri türü: Boole

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
field_name Aranacak alan adı olarak değerlendirilen bir ad veya dize ifadesi. Alan kod tarafından o ana kadar yüklenmiş verilerin içinde mevcut olmalıdır.
expr field-name içinde belirtilen alanda aranacak alan değeri olarak değerlendiren bir ifade. Atlandığı takdirde, geçerli kaydın belirtilen alandaki değeri alınır.