Date - kod ve grafik fonksiyonu

Date(), kod dosyasındaki sistem değişkenlerinde veya işletim sisteminde ya da sağlanmışsa bir biçim dizesinde ayarlı biçimi kullanarak bir ifadeyi tarih olarak biçimlendirir.

Sözdizim:  

Date(number[, format])

Geri dönüş veri türü: dual

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
number Biçimlendirilecek sayı.
format Sonuçta elde edilen dizenin biçimini açıklayan dize. Biçim dizesi sağlanmazsa işletim sisteminde ayarlanmış tarih biçimi kullanılır.