Pmt - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, dönemsel, sabit ödemeler ve sabit faiz oranına göre bir kredinin ödemesini döndürür.

Pmt(rate, nper, pv [ ,fv [ , type ] ] )

Geri dönüş veri türü: sayısal. Sonuç, para için varsayılan sayı biçimine sahiptir. .

Kredi süresince ödenen toplam miktarı bulmak için döndürülen pmt değerini nper ile çarpın.

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
rate Dönem başına faiz oranı.
nper Bir yıllık gelirde bulunan ödeme dönemlerinin toplam sayısı.

pmt

Her dönem yapılan ödeme. Yıllık gelirin ömrü süresince bu değiştirilemez. Ödeme bir negatif sayı olarak (örneğin, -20) belirtilir.

pv

Bugünkü değer veya gelecekte yapılacak bir dizi ödemenin şu anki değeri olan toplu miktar. pv atlanırsa, 0 (sıfır) olduğu kabul edilir.

fv

Gelecekteki değer veya son ödeme yapıldıktan sonra elde etmek istediğiniz nakit bakiyesi. fv atlanırsa, 0 olduğu kabul edilir.

type

Ödemeler vadesi dönem sonundaysa 0 ve ödemelerin vadesi dönem başındaysa 1 olmalıdır. type atlanırsa, 0 olduğu kabul edilir.