FileExtension - kod fonksiyonu

FileExtension fonksiyonu, geçerli anda okunan tablo dosyasının uzantısını içeren bir dize döndürür.

Sözdizim:  

FileExtension()