FileDir - kod fonksiyonu

FileDir fonksiyonu, geçerli anda okunan tablo dosyasının dizinine giden yolu içeren bir dize döndürür.

Sözdizim:  

FileDir()