QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Temel toplama işlevleri

Temel toplama işlevleri, en yaygın toplama işlevlerinin oluşturduğu gruptur.

Her bir fonksiyonun kısa açıklamasını ve söz dizimini görmek için her bir fonksiyonun açılan menüsünü kullanın. Daha ayrıntılı bilgiler için söz dizimi açıklamasında fonksiyon adına tıklayın.

Kod dosyasında temel toplama işlevleri

Grafik ifadelerinde temel toplama işlevleri

Grafik toplama işlevleri yalnızca grafik ifadelerindeki alanlarda kullanılabilir. Bir toplama işlevinin bağımsız değişken ifadesi, başka bir toplama işlevini içermemelidir.