QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Yeni Değişken

Yeni Değişken diyalog penceresini açmak için şu öğelere tıklayabilirsiniz: Yeni Değişken öğesi (Giriş Kutusu Özellikleri: Genel altında) veya Yeni... öğesi (Belge Özellikleri: Değişkenler öğesinden erişilir. Değişken Adı altında, yeni değişken için bir ad girebilirsiniz.

Ayrıca bkz: