Kod içine yorum ekleme

Koda yorumlar ve açıklamalar ekleyebilir veya yorum işaretlerini kullanarak kodun belirli bölümlerini devre dışı bırakabilirsiniz. // işaretinin (iki eğik çizgi) sağına doğru devam bir satırdaki tüm metinler yorum olarak değerlendirilir ve kod çalıştırıldığında yürütülmez. Alternatif olarak, kodun bir bölümünü /* ve */ içine alabilirsiniz.

Koda yorum eklemek için Rem deyimini de kullanabilirsiniz.

Örnek:  

Rem This is a comment ;
 
/* This is a comment
that spans two lines */
 
// This is a comment as well

Ayrıca bkz: