Direct Discovery alan türleri

Direct Discovery içinde üç tür veri alanı vardır: DIMENSION, MEASURE ve DETAIL. Komut dosyası kodunda Direct Query ifadesi kullanılarak Direct Discovery seçimi yapıldığında, türler veri alanları üzerinde ayarlanır.

Bkz. Direct Query

Tüm Direct Discovery alanları, bellek içi alanlarla birlikte kullanılabilir. Genellikle, boyut olarak kullanılan ayrık değerli alanların DIMENSION anahtar sözcüğüyle yüklenmesi gerekirken, toplamalarda kullanılacak sayısal verilerin MEASURE alanlarında işaretlenmesi gerekir.

Aşağıdaki tablo Direct Discovery alan türlerinin özelliklerini ve kullanımını özetler:

Alan Türü Bellek içinde mi? İlişki oluşturuyor mu? Grafik ifadelerinde kullanılıyor mu?
DIMENSION Evet Evet Evet
MEASURE Hayır Hayır Evet
DETAIL Hayır Hayır Hayır

DIMENSION alanları

DIMENSION alanları belleğe yüklenir ve bellek içi veriler ile Direct Discovery alanlarındaki veriler arasında ilişkiler kurmak için kullanılabilir. Direct DiscoveryDIMENSION alanları grafiklerdeki boyut değerlerini tanımlamak için de kullanılır.

MEASURE alanları

Diğer yandan, MEASURE alanları, "meta düzeyde" tanınır. MEASURE alanları belleğe yüklenmez (bu alanlar tablo görüntüleyicisinde görünmez). Amaç, MEASURE alanlarındaki veri toplamlarının bellek yerine veri tabanına kaydedilmesini sağlamaktır. Ancak yine de MEASURE alanları ifadelerde, ifade söz dizimini değiştirmeden kullanılabilir. Sonuç olarak, veri tabanından Direct Discovery alanlarının kullanımı son kullanıcılar için şeffaftır.

Aşağıdaki toplama işlevleri MEASURE alanlarıyla kullanılabilir:

DETAIL alanları

DETAIL alanları, görüntülemek isteyebileceğiniz bilgiler veya ayrıntılar sağlar, ancak grafik ifadelerinde kullanılamaz. DETAIL olarak atanan alanlar çoğunlukla yorumlar gibi anlamlı bir şekilde toplanamayan verileri içerir.

Herhangi bir alan DETAIL alanı olarak atanabilir.