Hücreyi Özel Biçimlendir diyalog penceresi

Bu diyalog penceresi özel biçimlerini bir veya daha fazla tablo hücresi grubuna uygulamanızı sağlar. Bir tablo kutusu, düz tablo veya pivot tablonun nesne menülerinden çağrılabilir; ancak bunun için Görünüm menüsünün Tasarım Kılavuzu komutu etkinleştirilmiş veya Tasarım Menüsü Öğelerini Her Zaman Göster onay kutusu (Kullanıcı Tercihleri: Tasarım altında) işaretlenmiş olmalıdır.

Biçimlendirmeden etkilenecek hücre grubu, komutu çağırmak için tabloda sağ tıkladığınız alana göre belirlenir. Birim olarak biçimlendirilecek hücrelerin en küçük grubu, tablo kutusundaki bir alan (normalde sütun) veya tablo grafiğindeki bir ifade/boyuttur. Şeritleme kullanılıyorsa, her şerit ayrı ayrı biçimlendirilir.

Bu diyalog penceresi tablonun herhangi bir parçasını özel biçimlendirmek için kullanıldığı her seferinde, tablonun Özellikler diyalog penceresinin Stil sayfasında ayarlanan Stil öğesi [Custom] olarak ayarlanır. Stil ayarını ön tanımlı stillerden birine geri değiştirirseniz, özel biçimlendirme kaybolur.

Note: Genel olarak, öznitelik ifadelerinin sonucu olan biçimlendirmeler tablo stillerinin yerini alır.
Tablo Ön İzleme Bölmesi Ön izleme bölmesi, tablo hücreleri gruplarında yapılan biçim değişikliklerini gösterir. Sağ taraftaki küçük ön izleme olan Örnek Metin'in aksine, bu ön izleme bağlamdaki ve görsel ipuçlarının ve/veya öznitelik ifade biçimlendirmesinin uygulanması sonrasındaki değişiklikleri gösterir.
Bu bölmede, tabloyu serbestçe taşıma ve farklı hücre gruplarına biçimler uygulamak mümkündür. Biçimlendirme odağının taşınacağı hücreye tıklamanız yeterlidir.
Geri Al Geri Al düğmesi Hücreyi Özel Biçimlendir diyalog penceresindeki yapılan değişiklikleri adım adım geri almak için kullanılır.
Hücreyi Özel Biçimlendir diyalog penceresinden çıktıktan sonra, diyalog penceresinde yapılan tüm değişiklikler ana araç çubuğundaki Geri Al düğmesine bir kez tıklanarak geri alınabilir.
Yeniden Yap Yeniden Yap düğmesi, Geri Al düğmesiyle Hücreyi Özel Biçimlendir diyalog penceresinde geri alınmış olan adım adım yapılmış değişiklikleri yeniden yapmak için kullanılır.
Örnek Metin Bu, yapılan ayarları gösteren ön izleme hücresidir.
Arka Plan Rengi Hücre arka plan rengini tanımlar.
Metin Rengi Hücre metin rengini tanımlar.
Kenarlık hücreden önce Hücre öncesinde gelecek kenarlığı burada tanımlarsınız. Kenarlık stilini ayarlamak için aşağı açılır liste ve kenarlık rengini ayarlamak için de düğme bulunur. Hücre kenarlıklarını hücreler arasında birleştirebileceğinizi ve bu durumun da tabloda asıl kenarlığın ön izlemeden farklı görünmesine neden olabileceğini unutmayın.
Kenarlık hücreden sonra Hücre sonrasında gelecek kenarlığı burada tanımlarsınız. Kenarlık stilini ayarlamak için aşağı açılır liste ve kenarlık rengini ayarlamak için de düğme bulunur. Hücre kenarlıklarını hücreler arasında birleştirebileceğinizi ve bu durumun da tabloda asıl kenarlığın ön izlemeden farklı görünmesine neden olabileceğini unutmayın.
Metin ayarları Bu grupta, hücreye uygulanabilecek çok sayıda metin değiştirici bulabilirsiniz.
Metin Boyutu
Tabloda kullanılan genel yazı tipine bir boyut değişikliği uygulamak için aşağı açılır listeyi kullanın.
Kalın
Kalın metin için bu onay kutusunu işaretleyin.
İtalik
İtalik metin için bu onay kutusunu işaretleyin.
Altı Çizili
Altı çizili metin için bu onay kutusunu işaretleyin.
Kabartı Gölgesi
Kabartı gölgeli metin için bu onay kutusunu işaretleyin.
Değişikliği şuna uygula: Değişiklikler normalde sadece diyalog pencerelerine erişmek için sağ tıkladığınız ifade, boyut veya alana (tablo kutularına) uygulanır. Bu aşağı açılır liste sayesinde, aynı biçimi diğer ifadelere, boyutlara veya alanlara uygulamayı da seçebilirsiniz.