ZTestw_dif - kod ve grafik fonksiyonu

ZTestw_dif(), bir değer dizisi için toplanmış z testi ortalama farkını döndürür.

Bu fonksiyon, giriş veri serilerinin ağırlıklı iki sütun biçiminde verildiği z testleri için geçerlidir.

Fonksiyon kod dosyasında kullanılırsa, değerler bir group by cümlesi ile tanımlanan bir dizi kayıt üzerinde yinelenir.

Fonksiyon bir grafik ifadesinde kullanılırsa, değerler grafik boyutları üzerinde yinelenir.

Sözdizim:  

ZTestw_dif ( weight, value [, sigma]) 

Geri dönüş veri türü: sayısal

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
value Değerler value tarafından döndürülmelidir. 0 örnek ortalaması kabul edilir. Testin başka bir ortalama çevresinde gerçekleştirilmesini istiyorsanız, örnek değerlerden söz konusu değeri çıkartın.
weight value içindeki her bir örnek değer, weight içindeki karşılık gelen ağırlık değerine göre bir veya daha fazla kez sayılabilir.
sigma Standart sapma biliniyorsa, sigma içinde belirtilebilir. sigma atlanırsa, gerçek örnek standart sapması kullanılır.

Sınırlamalar:  

İfade değerindeki metin değerleri, NULL değerler ve eksik değerler fonksiyonun NULL sonucunu döndürmesiyle sonuçlanır.

Örnek:  

ZTestw_dif( Weight, Value-TestValue)