Z testi fonksiyonları

İki popülasyon ortalamasının istatistiksel incelemesi. İki örnekli z testi iki örneğin farklı olup olmadığını inceler; iki normal dağılımın bilinen varyanslara sahip olduğu ve deneyde büyük örneklem boyutu kullanıldığı durumlarda yaygın olarak kullanılır.

Z testi istatistiksel test fonksiyonları, fonksiyona uygulanan giriş veri serilerinin türüne göre gruplandırılır.

Fonksiyon kod dosyasında kullanılırsa, değerler bir group by cümlesi ile tanımlanan bir dizi kayıt üzerinde yinelenir.

Fonksiyon bir grafik ifadesinde kullanılırsa, değerler grafik boyutları üzerinde yinelenir.

Bkz. z-test fonksiyonlarının kullanımına ilişkin örnekler

Her bir fonksiyonun kısa açıklamasını ve söz dizimini görmek için her bir fonksiyonun açılan menüsünü kullanın. Daha ayrıntılı bilgiler için söz dizimi açıklamasında fonksiyon adına tıklayın.

Tek sütun biçiminde fonksiyonlar

Aşağıdaki fonksiyonlar, basit giriş veri serilerini içeren z testleri için geçerlidir:

Ağırlıklı iki sütun biçiminde fonksiyonlar

Aşağıdaki fonksiyonlar, giriş veri serilerinin ağırlıklı iki sütun biçiminde verildiği z testleri için geçerlidir.