TTest1w_t - kod ve grafik fonksiyonu

TTest1w_t(), bir değer dizisi için toplanmış t değerini döndürür.

Bu fonksiyon, giriş veri serilerinin ağırlıklı iki sütun biçiminde verildiği tek örnekli öğrenci t testleri için geçerlidir:

Fonksiyon kod dosyasında kullanılırsa, değerler bir group by cümlesi ile tanımlanan bir dizi kayıt üzerinde yinelenir.

Fonksiyon bir grafik ifadesinde kullanılırsa, değerler grafik boyutları üzerinde yinelenir.

Sözdizim:  

TTest1w_t ( weight, value) 

Geri dönüş veri türü: sayısal

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
value Değerlendirilecek örnekler. Örnek değerler için bir alan adı kod dosyasında sağlanmazsa, alana otomatik olarak Value adı verilir.
weight value içindeki her bir değer, weight içindeki karşılık gelen ağırlık değerine göre bir veya daha fazla kez sayılabilir.

Sınırlamalar:  

İfade değerindeki metin değerleri, NULL değerler ve eksik değerler fonksiyonun NULL sonucunu döndürmesiyle sonuçlanır.

Örnek:  

TTest1w_t( Weight, Value )