RangeSkew - kod ve grafik fonksiyonu

RangeSkew(), bir sayı aralığının eğriliğine karşılık gelen değeri döndürür.

Sözdizim:  

RangeSkew(first_expr[, Expression])

Geri dönüş veri türü: sayısal

Bağımsız Değişkenler:  

Bu fonksiyonun bağımsız değişkeni, kendi içinde bir değer listesi döndüren kayıt arası fonksiyonlarını içerebilir.

Bağımsız Değişken Açıklama
first_expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
Expression Hesaplanacak veri aralığını içeren isteğe bağlı ifadeler veya alanlar.

Sınırlamalar:  

Sayısal değer bulunmuyorsa NULL sonucu döndürülür.

Örnekler ve sonuçlar:  

Örnekler Sonuçlar
rangeskew (1,2,4) 0,93521952958283 döndürür
rangeskew (above(SalesValue,0,3))

Geçerli satırda ve geçerli satırın iki satır üzerinde hesaplanan above() fonksiyonundan döndürülen üç değerin aralığının hareketli eğriliğini döndürür.

Örnekte kullanılan veriler:

CustID RangeSkew(Above(SalesValue,0,3))
1-20

-, -, 0,5676, 0,8455, 1,0127, -0,8741, 1,7243, -1,7186, 1,5518, 1,4332, 0,

1,1066, 1,3458, 1,5636, 1,5439, 0,6952, -0,3766

SalesTable:

LOAD recno() as CustID, * inline [

SalesValue

101

163

126

139

167

86

83

22

32

70

108

124

176

113

95

32

42

92

61

21

] ;