- kod ve grafik fonksiyonu

RangeOnly(), ifadenin tek bir benzersiz değer olarak değerlendirilmesi durumunda değer döndüren bir dual fonksiyondur. Böyle bir durum söz konusu değilse NULL döndürür.

Sözdizim:  

RangeOnly(first_expr[, Expression])

Geri dönüş veri türü: dual

Bağımsız Değişkenler:  

Bu fonksiyonun bağımsız değişkeni, kendi içinde bir değer listesi döndüren kayıt arası fonksiyonlarını içerebilir.

Bağımsız Değişken Açıklama
first_expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
Expression Hesaplanacak veri aralığını içeren isteğe bağlı ifadeler veya alanlar.

Örnekler ve sonuçlar:  

Örnekler Sonuçlar
RangeOnly (1,2,4)

NULL döndürür

NULL döndürür

'abc' döndürür

10 döndürür