QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

- kod ve grafik fonksiyonu

RangeMinString(), ifadede veya alanda bulduğu metin sıralama düzenindeki ilk değeri döndürür.

Sözdizim:  

RangeMinString(first_expr[, Expression])

Geri dönüş veri türü: dize

Bağımsız Değişkenler:  

Bu fonksiyonun bağımsız değişkeni, kendi içinde bir değer listesi döndüren kayıt arası fonksiyonlarını içerebilir.

Bağımsız Değişken Açıklama
first_expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
Expression Hesaplanacak veri aralığını içeren isteğe bağlı ifadeler veya alanlar.Çok sayıda ek ifade kullanılabilir.

Örnekler ve sonuçlar:  

Örnekler Sonuçlar
RangeMinString (1,2,4)

1 döndürür

RangeMinString ('xyz','abc')

'abc' döndürür
5 döndürür
RangeMinString (null( ))

NULL döndürür

İfadeyi içeren örnek:

RangeMinString (Above(MinString(MyField),0,3))

Geçerli satırda ve geçerli satırın üzerindeki iki satırda değerlendirilen MinString(MyField) fonksiyonunun üç sonucundan ilkini (metin sıralama düzeninde) döndürür.

Örnekte kullanılan veriler:

Tip: Örneğin beklendiği gibi çalışmasını sağlamak için MyField sıralamasını devre dışı bırakın.
MyField RangeMinString(Above(MinString(MyField),0,3))
10

10

10
8 8
8
8
9 9

Örnekte kullanılan veriler:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

'abc'

8

'def'

'xyz'

9

] ;