NumAvg - kod ve grafik fonksiyonu

1'den N'e kadarki bağımsız değişkenlerin sayısal ortalamasını döndürür. Sayısal değer bulunmuyorsa NULL sonucu döndürülür.

Note: numavg fonksiyonunun yerini RangeAvg - kod ve grafik fonksiyonu fonksiyonu almıştır. numavg kullanılabilir; ancak kullanılması önerilmez.

Sözdizim:  

NumAvg(expr1 [ , expr2, ... exprN ])