Permut - kod ve grafik fonksiyonu

Permut(), bir p öğeleri kümesinden seçilebilecek q öğelerinin permütasyonlarının sayısını döndürür. Formül temsili şöyledir: Permut(p,q) = (p)! / (p - q)! Öğelerin seçilme sırası önemlidir.

Sözdizim:  

Permut(p, q)

Geri dönüş veri türü: tamsayı

Sınırlamalar:  

Tamsayı olmayan bağımsız değişkenler kırpılır.

Örnekler ve sonuçlar:  

Örnekler Sonuçlar

8 katılımcısı olan bir 100 metre finalinin ardından altın, gümüş ve bronz madalyalar kaç şekilde dağıtılabilir?

Permut( 8,3 )

336 döndürür