- kod ve grafik fonksiyonu

Floor(), x değerini en yakın step [+ offset] çarpanına aşağı yuvarlar. offset için varsayılan değer 0'dir.

Girilen sayıları yukarı yuvarlayan ceil fonksiyonu ile karşılaştırın.

Sözdizim:  

Floor(x[, step[, offset]])

Geri dönüş veri türü: sayısal

Örnekler ve sonuçlar:  

Örnekler Sonuçlar

Floor( 2,4 )

0 döndürür

Floor( 4,2 )

4 döndürür

Floor( 3.88 , 0.1 )

3,8 döndürür

Floor( 3.88 , 5 )

0 döndürür

Floor( 1.1 , 1 )

1 döndürür

Floor( 1.1 , 1 , 0.5 )

0,5 döndürür