Fabs - kod ve grafik fonksiyonu

Fabs(), x sayısının mutlak değerini döndürür. Sonuç pozitif bir sayıdır.

Sözdizim:  

fabs(x)

Geri dönüş veri türü: sayısal

Örnekler ve sonuçlar:  

Örnekler Sonuçlar

fabs( 2.4 )

2,4 döndürür
fabs( -3.8 ) 3,8 döndürür