Even - kod ve grafik fonksiyonu

Even(), integer_number öğesinin çift tamsayı ya da sıfır olması durumunda True (-1) döndürür. integer_number tek tamsayıysa False (0) döndürür ve integer_number bir tamsayı değilse de NULL döndürür.

Sözdizim:  

Even(integer_number)

Geri dönüş veri türü: Boole

Örnekler ve sonuçlar:  

Örnekler Sonuçlar

Even( 3 )

0 döndürür, False

Even( 2 * 10 )

-1 döndürür, True

Even( 3.14 )

NULL döndürür