GetExcludedCount - grafik fonksiyonu

GetExcludedCount(), tanımlanan alandaki hariç tutulan (koyu gri) değerlerin sayısını bulur.

Sözdizim:  

GetExcludedCount (field_name)

Geri dönüş veri türü: dize

Sınırlamalar:  

GetExcludedCount() yalnızca ilişkili değerleri bulunan alanlar, yani seçim olmayan alanlar için değerlendirir. Seçimleri olan alanlar için GetExcludedCount() 0 sonucunu döndürür.

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler Açıklama
field_name Hesaplanacak veri aralığını içeren alan.

Örnekler ve sonuçlar:  

Aşağıdaki örneklerde, biri First name adı için ve biri de Initials için olmak üzere, farklı liste kutularına yüklenen iki alan kullanılmaktadır.

Örnekler Sonuçlar

First name içinde John seçildiği varsayılırsa.

GetExcludedCount ([Initials])

5; çünkü Initials içinde 5 hariç tutulan (gri) değer vardır. First name içinde John seçimi ile ilişkili olması nedeniyle altıncı hücre (JA) beyaz olacaktır.

John ve Peter seçildiği varsayılırsa.

GetExcludedCount ([Initials])

3; çünkü Peter değeri Initials içinde 2 değer ile ilişkilidir.

First name içinde hiçbir değer seçilmediği varsayılırsa.

GetExcludedCount ([Initials])

0; çünkü hiçbir seçim yoktur.

First name içinde John seçildiği varsayılırsa.

GetExcludedCount ([First name])

0; çünkü GetExcludedCount() yalnızca ilişkili değerleri bulunan alanlar, yani seçim olmayan alanlar için değerlendirir.

Örnekte kullanılan veriler:

Names:

LOAD * inline [

"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');