GetCurrentField - grafik fonksiyonu

GetCurrentField() , belirtilen grupta o anki etkin alanı bulmak için kullanılır.

Sözdizim:  

GetCurrentField (group_name)

Dönüş veri türü: dize

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler Açıklama
group_name Değerlendirilecek grubun adı.

Örnekler ve sonuçlar:  

Aşağıdakilerde, MyGroup alanı Sales ve Price alanlarını içermektedir.

Örnekler Sonuçlar

Sales alanının etkin olduğu varsayılırsa.

GetCurrentField (MyGroup )

Sales etkin alandır.