Analytic connections

Analiz bağlantılarıyla, dış analizi iş keşfinizle tümleştirebilirsiniz. Sunucu tarafı uzantılar (SSE), ifade çerçevesini üçüncü taraf altyapıları çağırma desteğiyle genişletmek için kullanılabilir. Sunucu tarafı uzantıyı, yerleşik ifade kitaplığını genişletmek amacıyla hem kod dosyası hem de grafik ifadeleri için harici hesaplama altyapılarıyla yapılandırabilirsiniz.

Creating an analytic connection

For both QlikView Desktop and QlikView Server (QVS) , analytic connections are configured by editing the Settings.ini

Note: QlikView Desktop must be closed before editing the Settings.ini file.
QlikView Server must be stopped before editing the Settings.ini file.
After adding new connections or changing existing connections, a restart is required for the changes to take effect.
Note: Note that the server-side extension (SSE) plugin server must be running before you start QlikView otherwise the connection will not be established.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Open the file Settings.ini.
  For QlikView Desktop it is located in C:\Users\username\AppData\Roaming\QlikTech\QlikView.
  For QlikView Server it is located in C:\ProgramData\QlikTech\QlikViewServer.
 2. Add the following configuration:

  [Settings 7]
  SSEPlugin=<PluginConfig>[;<PluginConfig>...]

  Where <PluginConfig> is a comma-separated list of configuration elements containing the following:

  <EngineName>,<Address>[,<PathToCertFile>,<RequestTimeout>,<ReconnectTimeout>]

 

Özellik Açıklama
<AltyapıAdı> Analiz bağlantısının adı. Benzersiz olmalıdır. Bu, uygulama içindeki ifadelerde kullanılacak eklentinin eşlemesi/takma adıdır. Eklenti işlevlerini kullanabilmek için <AltyapıAdı gereklidir. Örneğin, Python eklentisi için SSEPython; R eklentisi için R kullanılabilir.
<Address>

İki nokta üst üste ile ayrılmış, iki öğeli liste:

<Ana Bilgisayar>: Eklentinin DNS adı (veya IP adresi).

<Bağlantı Noktası>: Eklentinin dinlendiği bağlantı noktası.

<SertifikaDosyasıYolu> Eklentiyle güvenli bağlantı kurmak için istemci sertifikalarının bulunduğu klasöre yönlendiren dosya sistemi yolu. Bu yol, yalnızca sertifikaların bulunduğu klasöre yönlendirir. Bunların bu klasöre kopyalandığından emin olmanız gerekir. Üç sertifika dosyasının adı şunlar olmalıdır: root_cert.pem, sse_client_cert.pem, sse_client_key.pem. Yalnızca ortak kimlik doğrulamasına (sunucu ve istemci kimlik doğrulaması) izin verilir.
Note: Sertifika dosyası yolu oluşturmak isteğe bağlıdır ancak bu seçenek atlanırsa güvensiz iletişim kurulur.
<İstekZamanAşımı> Tam sayı (saniye). İsteğe bağlı. Varsayılan değer 0 (sonsuz) olarak belirlenmiştir. Mesaj süresi için zaman aşımı.
<YenidenBağlanmaZamanAşımı> Tam sayı (saniye). İsteğe bağlı. Varsayılan değer 20 (saniye) olarak belirlenmiştir. Eklentiyle olan bağlantının kopmasından sonra, istemcinin eklentiyle tekrar bağlantı kurmaya çalışmasına dek geçen süredir.
 1. After saving the changes in the Settings.ini file, restart QlikView. Now you can use the analytic connection by adding it through the Edit Expression dialog or the Load Script dialog.

Restrictions in using Analytic connections

Analytic connection functionality (configuring a server-side extension) is disabled when creating a new shared server object.

When an existing sheet object containing a server-side extension (SSE) expression is copied, the chart property editor is automatically disabled. This means that the chart properties are no longer editable.

Examples

The following examples show how to set a server-side extension (SSE) plugin. Here, a Python plugin is used and one or multiple servers are defined.

 • One SSE plugin server: SSEPlugin=SSEPython,localhost:50051
 • Two SSE plugin servers: SSEPlugin=SSEPython,localhost:50051;R,localhost:50053
 • One SSE plugin server is defined without certificate path but with timeouts set: SSEPlugin=SSEPython,localhost:50051,,0,20