Uyarı Sihirbazı

Uyarı sihirbazı, uyarı tanımlama görevine yardımcı olur.

İşlem aşağıdaki temel adımlardan oluşur:

Seçimlere bağlı olarak, yukarıdaki adımlardan bazıları atlanabilir.

Uyarı sihirbazını başlatma
Araçlar menüsünden Uyarı Sihirbazı öğesini seçerek uyarı sihirbazını başlatın.

Sihirbazı ilk defa başlattığınızda, birincisi uyarı konseptini açıklayan ve ikincisini sihirbazı ve süreçteki temel adımları ana hatlarıyla açıklayan iki başlangıç sayfasıyla karşılaşırsınız. Daha sonra sihirbazı kullandığınızda başlangıç sayfalarını atlamak isterseniz, sayfalardan birinde veya her ikisinde Bu sayfayı tekrar gösterme onay kutusunu işaretleyin. Devam etmek için Sonraki öğesine tıklayın.

Adım 1 - Uyarıyı Adlandırma/Tanımlama

Uyarı açıklaması altına oluşturmak üzere olduğunuz uyarıyı açıklayan bir ad ve/veya kısa bir metin girin. Burası, uyarıyı oluşturan kişinin uyarının amacını veya uyarıyla ilgili ayrıntıları açıklayabileceği bir yorum alanıdır. Bu, yalnızca Uyarılar diyalog penceresindeki uyarılar listesinde kullanılır. Devam etmek için Sonraki öğesine tıklayın.

Adım 2 - Uyarı Koşulunu Tanımlama

Bu adımda, uyarı koşulunu ve uyarı koşulu denetlenirken kullanılması gereken seçim durumunu tanımlarsınız.

Uyarı koşulu Uyarı çalıştırıldığında, doğru (sıfır olmayan) bir sonuç olarak değerlendirilmesi gereken bir QlikView ifadesi girin.
Uyarı test edilirken seçim durumu Burada, uyarı koşulunun sonucunu test ederken kullanılması gereken seçim durumuna karar verirsiniz. Üç seçenek vardır:
Geçerli Seçim
Uyarı koşulu, uyarının denetlenmesi sırasında yapılan seçimler kullanılarak test edilir.
Tümü Temiz
Uyarı koşulu test edilmeden önce tüm seçimler geçici olarak temizlenir.
Seçim İmi
Uyarı koşulunu test edilmeden önce belirtilen bir yer işareti geçici olarak uygulanır.

Devam etmek için Sonraki öğesine tıklayın.

Adım 3 - Uyarı Koşulunun Ne Zaman Test Edileceğini Tanımlama

Bu adımda, uyarının denetlenmesi gereken zamanı tanımlarsınız. Uyarı, herhangi bir anda Otomatik çağrılar aracılığıyla manuel olarak denetlenebilir. Bu sayfadaki ayarlarla uygun olaylarda otomatik denetimler yapılabilir.

Uyarıyı etkileşimli olarak denetle Uyarının aşağıdaki olaylar üzerinde otomatik olarak denetlenmesi gerekiyorsa bu seçeneği etkinleştirin.
Açıldığında
Uyarının belge açıldığında otomatik olarak kontrol edilmesi gerekiyorsa, bu seçeneği etkinleştirin.
Yeniden Yükleme Sonrasında
Uyarının belgenin Yeniden Yüklenmesi (kod çalıştırılmasıyla) otomatik olarak kontrol edilmesi gerekiyorsa, bu seçeneği etkinleştirin.
Azaltma Sonrasında
Uyarının belgede bir veri azaltımı (Azalt veri komutuyla) gerçekleştikten sonra otomatik olarak kontrol edilmesi gerekiyorsa bu onay kutusunu işaretleyin.
 
Toplu İş Uyarısı Uyarı, Toplu İş tetikleyiciler için özel Otomasyon API'si aracılığıyla harici programlardan tetiklenecek şekilde tasarlanmışsa bu seçeneği etkinleştirin.

Devam etmek için Sonraki öğesine tıklayın.

Adım 4 - Test Gecikmesini Tanımlama

Bu adımda, uyarı çalıştırıldıktan sonra, uyarının denetlenmemesi gereken bir askıya alma süresi tanımlayabilirsiniz. Böylece, örneğin her gün belgeyi yalnızca ilk açışınızda uyarının çalıştırılmasını sağlayabilirsiniz.

Gecikme Otomatik olarak denetlenen uyarıların yeniden çalıştırılması, bir uyarı çalıştırıldıktan sonra belirli bir süreyle askıya alınabilir. Bu kutuya gün sayısını girin. Günün bölümünü belirtmek için ondalık sayılar kullanılabilir.
Tetikleyici Seviyesi Otomatik olarak kontrol edilen uyarıların çalıştırılması, aynı zamanda veri değişikliklerine dayalı olarak da askıya alınabilir. Bu aşağı açılan menüde, yeniden oluşların üç seviyesi arasında seçim yapabilirsiniz.
Her Zaman
Tetikleyici olayların her meydana gelişinde uyarı ateşlenir ve uyarı koşulu yerine getirilir.
Mesaj değişiklikleri
Uyarı tetiklenmesi uyarı Mesajı değişene kadar askıya alınır. Bu, tabii ki, yalnızca dinamik mesaj metinleri için geçerlidir. Değerlendirilen mesajın değişmesi için uyarı koşulunun durumunun aslında değişmesi gerekmediğini unutmayın.
Durum Değişiklikleri
Uyarının çalıştırılması, uyarı durumu değişinceye kadar askıya alınır; yani uyarı koşulu en azından bir denetim boyunca gerçekleştirilmez ve bir sonraki denetimde gerçekleştirilir. Bu, en güçlü uyarı erteleme türüdür.

Devam etmek için Sonraki öğesine tıklayın.

Adım 5 - Uyarı Çalıştığında Gerçekleştirilecek Eylemleri Tanımlama

Bu son adımda, uyarı çalıştığında uygulanması gereken eylemlere karar verirsiniz. Uyarınız yalnızca makrolar tarafından denetleme içinse, bu adım gerekli olmayabilir.

Mesaj Uyarıyla görüntülenecek mesajı buraya yazın. Açılan pencere uyarıları durumunda, bu, açılan pencerede görüntülenen mesajdır E-posta uyarıları durumunda, bu, e-postanın gövde metnidir. Bu metin dinamik güncelleştirme için bir QlikView ifadesi olarak tanımlanabilir. ... düğmesine tıklayarak, uzun formüllerin daha kolay düzenlenebileceği İfade Düzenle diyalog penceresi tam olarak açılır.
Açılır Pencereyi Göster Uyarı çalıştırıldığında uyarı mesajının açılır pencere balonu olarak gösterilmesini istiyorsanız, bu onay kutusunu işaretleyin.
Posta Gönder Uyarının çalıştırılmasının sonucu olarak posta göndermek için bu onay kutusunu işaretleyin. Posta gövdesi, uyarı mesajı metni olur.
E-posta Konu Gönderilen e-postalarda e-posta konu satırı olarak kullanılacak bir metin girin. Konu bir QlikView ifadesi olarak tanımlanabilir.
E-posta Alıcıları Noktalı virgülle ayrılmış bir e-posta adresleri listesi girin. Bir uyarı çalıştığında bu adreslerin her biri bir e-posta mesajı alır. Liste bir QlikView ifadesi olarak tanımlanabilir.

Yeni uyarı oluşturmayı tamamlamak için Bitir düğmesine tıklayın.