Çizgi/Ok Nesnesi - AJAX/Webview

Çizgi/Ok nesnesi, düzende çizgi veya ok çizen bir sayfa nesnesidir. Çizgi, örneğin belgeleri bölümlere ayırarak düzeni daha net hale getirebilir.

Çizgi/Ok: Nesne Menüsü

Bir sayfa nesnesine sağ tıklanarak veya nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) simgesine tıklanarak, nesne menüsü bir bağlam menüsü olarak açılabilir.

Menüdeki komutlar QlikView içinden WebView'in kullanılıp kullanılmadığına veya belgenin web tarayıcısında açılıp açılmadığına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Menü aşağıdaki komutları içerir:

Özellikler...

Etkin sayfa nesnesi için Özellikler diyalog penceresini açar.

Notlar

Geçerli nesneyle ilgili not oluşturmayı ve paylaşmayı sağlar.

Bkz. Notlar ve Yorumlar

Kopyala

Seçili sayfa nesnelerini panoya kopyalar. Bu fonksiyon, sadece sayfa nesnelerini kopyalar, veri veya resimleri kopyalamaz.

Yazdır...

Seçilen sayfa nesnelerini başka bir tarayıcı penceresinde tablo biçiminde açar. Nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) öğesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir.

Excel'e Gönder

Olası (seçilen dahil) değerleri, çalışmıyor olması durumunda otomatik olarak başlatılan Microsoft Excel'e dışarı aktarır. Dışarı aktarılan değerler, yeni Excel çalışma sayfasında bir sütun olarak görünür. Bu özelliğin çalışması için bilgisayarda Microsoft Excel 2007 veya daha yeni bir sürümü yüklü olmalıdır. Nesne başlığında (gösteriliyorsa) öğesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir.

Dışarı Aktar...

Dışarı aktarılan veri içeriği için yolun, dosya adının ve (tablo) dosya türünün belirtilebileceği Farklı Kaydet diyalog penceresini açar.

Sil

Seçilen nesneyi sayfadan kaldırır.

Çizgi/Ok Özellikleri

Özellikler diyalog penceresi, Nesne menüsünde Özellikler menüsü seçilerek açılır. Bu komut aşağıdaki klavye kısayoluyla da çağrılabilir: Alt+Enter. Özellikler komutu gri renkteyse, muhtemelen özellik değişikliği gerçekleştirmek için ayrıcalığına sahip değilsinizdir.

Çizgi Yönlendirmesi Çizgi/ok yönünü yatay, dikey veya iki köşegen moddan biri olarak ayarlar.
Ok Stili Ok ucunun nasıl çizilmesi gerektiğini seçin.
Eylemler Eylem eklemek için şu öğeye tıklayın: . Yeni eyleme yönelik Eylem Ayarları açılan penceresi hemen açılır. Ayrıca, aşağı açılan menüden eylem seçilebilir ve düzenlemek için tıklanabilir. Bu simge, listedeki öğeleri taşır. Bu simge, öğeleri listeden kaldırır.

Eylem Ayarları Açılan Penceresi

Tür
Aşağı açılan listede bir Tür seçin.
Alt Tür
Aşağı açılan listede bir Alt tür seçin. Kullanılabilir alt türler seçilen Eylem Türü'ne göre değişir.

Eylem Türleri ve Eylemler

Seçim

Alanda Seç

Belirtilen değerleri ve alanları seçer. Arama Metni içinde, bir arama maskesi belirtebilirsiniz; örneğin (A|B) hem A'yı hem de B'yi seçer.

Hariç Tutulanı Seç

Belirtilen alandaki hariç değerleri seçer.

Olasıyı Seç

Belirtilen alandaki olası değerleri seçer.

Seçimi Değiştir

Geçerli seçim ile belirtilen Alan ve Arama Metni arasında geçiş yapar. Arama Metni içinde, bir arama maskesi belirtebilirsiniz; örneğin (A|B) hem A'yı hem de B'yi seçer.

İleri

Seçimler listesinde bir adım ileri gider.

Geri

Seçimler listesinde bir adım geri gider.

Pareto Seçimi

Bir ifadeye veya yüzde değerine dayanarak, belirtilen alanda bir pareto seçimi yapar. Bu tür bir seçim, genellikle 80/20 kuralına göre, bir hesaplamaya en fazla katkı sağlayan öğeleri seçmek için kullanılır. Örneğin, cironun %80'ine en çok katkı sağlayan müşterileri bulmak için, Customer alan olarak; sum(Turnover) ifade olarak ve 80 yüzde olarak kullanılmalıdır.

Alanı Kilitle

Belirtilen alandaki seçimleri kilitler.

Tümünü Kilitle

Tüm alanlardaki tüm değerleri kilitler.

Alanın Kilidini Kaldır

Belirtilen alandaki seçimlerin kilidini kaldırır.

Tümünün Kilidini Kaldır

Tüm alanlardaki tüm değerlerin kilidini kaldırır.

Tümünün Kilidini Kaldır ve Tümünü Temizle

Tüm alanlardaki tüm değerlerin kilidini kaldırır ve tüm seçimleri temizler.

Diğer Alanları Temizle

Belirtilen alan dışındaki tüm ilgili alanları temizler.

Tümünü Temizle

Kilitli seçimler hariç tüm seçimleri temizler.

Alanı Temizle

Belirli bir alanı temizler.

Düzen

Nesneyi Etkinleştir

Nesne Kimliği tarafından belirtilen nesneyi etkinleştirir. Bu fonksiyon Ajax istemcisinde çalışmaz.

Sayfayı Etkinleştir

Sayfa Kimliği tarafından belirtilen sayfayı etkinleştirir.

Sonraki Sayfayı Etkinleştir

Belgede bir sonraki sayfayı açar.

Önceki Sayfayı Etkinleştir

Belgede bir önceki sayfayı açar.

Nesneyi En Küçük Duruma Getir

Nesne Kimliği tarafından belirtilen nesneyi en küçük duruma getirir.

Nesneyi En Büyük Duruma Getir

Nesne Kimliği tarafından belirtilen nesneyi en büyük duruma getirir.

Nesneyi Geri Yükle

Nesne Kimliği tarafından belirtilen nesneyi geri yükler.

Seçim İmi

Seçim İmi Uygula

Seçim İmi Kimliği tarafından belirlenen bir seçim imini uygular. İki seçim imi aynı kimliğe sahipse, belge seçim imi uygulanır. Sunucu seçim imini uygulamak için Server\bookmarkID öğesini belirleyin. 

Seçim İmi Oluştur

Geçerli seçimden bir seçim imi oluşturur. Seçim İmi Kimliği ve Seçim İmi Adı öğelerini belirtin. Gizli bir seçim imi oluşturmak için Gizli öğesini seçin.

Seçim İmini Değiştir

Seçim İmi Kimliği tarafından belirtilen seçim imini geçerli seçimle değiştirir.

Yazdır

Nesneyi Yazdır

Nesne Kimliği tarafından belirtilen nesneyi yazdırır. Nesnenin varsayılan yazıcı dışında başka bir yazıcıya gönderilmesi gerekirse Yazıcı adı'nı belirtin. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.)

Sayfayı Yazdır

Sayfa Kimliği tarafından belirtilen sayfayı yazdırır. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.) Bu fonksiyon AJAX istemcisinde çalışmaz.

Raporu Yazdır

Rapor Kimliği tarafından belirtilen raporu yazdırır. Raporun varsayılan yazıcı dışında başka bir yazıcıya gönderilmesi gerekirse, Yazıcı Adı'nı belirtin. Windows yazdırma diyalog penceresinin gösterilmesini istiyorsanız, Yazdırma Diyaloğu Penceresini Göster onay kutusunu işaretleyin. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.)

Harici

Bazı istemciler bu ayarı yönetemeyebilir!

Dışarı Aktar

Belirli bir alanlar kümesini içeren bir tabloyu dışarı aktarır; ancak yalnızca yapılan seçime göre uygulanabilir olan kayıtlar dışarı aktarılır. Eylem Ayarlarını Dışarı Aktar diyalog penceresini açmak için, Eylemler sayfasındaki Kurulum düğmesine tıklayın. (belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz)

Başlat

Harici bir programı başlatır. Eylemler diyalog penceresinde şu ayarlar yapılandırılabilir::
Uygulama
Başlatılması gereken uygulamayı bulmak için Gözat... düğmesine tıklayın. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.)
Dosya Adı
Yukarıda belirtilen uygulamayla açılması gereken dosyanın yolunu girin. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.)
Parametreler
Uygulamanın başlatılacağı komut satırı için parametreleri belirtin. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.)
Çalışma Dizini
Başlatılacak uygulama için çalışma dizinini belirler. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.)
QlikView kapatıldığında uygulamadan çık
QlikView kapatıldığında uygulamayı kapanmaya zorlar. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.)
Bu fonksiyon AJAX istemcisinde çalışmaz.

URL Aç

URL'yi varsayılan web tarayıcısında açar. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.)

QlikView Belgesi Aç

Belirtilen belgeyi açar. Dosya uzantısı dahil edilmelidir. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.)
Seçimleri asıl orijinal belgeden açmak istediğiniz belgeye aktarmak için Durum Aktar onay kutusunu işaretleyin. Açılan belgede ilk olarak seçimler temizlenecektir.
İkinci belgenin seçimlerini korumak ve orijinal belgenin seçimlerini bunların üzerine uygulamak için Durumu geçerli öğenin üzerine uygula onay kutusunu işaretleyin.

Note: İki belge seçimi çakışırsa beklenmedik sonuçlara neden olabileceğinden, Durumu geçerli öğenin üzerine uygula seçeneğini dikkatli kullanın. Birçok durumda, Durum Aktar seçeneğinin kullanılması yeterli olmalıdır.

Aynı pencerede aç öğesi, AJAX ZFC istemcisi kullanıldığında, yeni belgeyi aynı tarayıcı sekmesinde açar.

Note: Internet Explorer eklentisi kullanıldığında, QlikView Belgesi Aç eylemi etki alanı dışındaki kullanıcılar için desteklenmez

Makroyu Çalıştır

Çalıştırılacak makronun yolunu ve adını girin. Daha sonra Modül Düzenle diyalog penceresinde bir makronun düzenlenebileceği bir adı veya dinamik güncelleştirme için bir hesaplanan ifadeyi girin.

Değişkeni Ayarla

Belirtilen değişkene bir değer atar.

Bilgiyi Göster

Alan tarafından belirtilen bir alan için metin dosyası veya resim gibi ilişkilendirilmiş bilgi gösterir. Bu fonksiyon AJAX istemcisinde çalışmaz.

Bu Belgeyi Kapat

Etkin QlikView belgesini kapatır.

Yeniden Yükle

Geçerli belgede bir yeniden yükleme gerçekleştirir. Bu fonksiyon hem AJAX istemcisinde hem de IE eklentisinde çalışmaz.

Dinamik Güncelleştirme

Geçerli anda yüklenen belgede verilerin dinamik güncelleştirmesini gerçekleştirir. Dinamik güncelleştirmenin deyimi, Deyim alanına girilmelidir.

Dinamik Güncelleştirmenin amaçlanan kullanımı, QlikView Yöneticisinin, belgede bir yeniden yükleme çalıştırmadan, bir QlikView belgesine tek bir kaynaktan sınırlı miktarda veri beslemesine izin verir. Analiz, QlikView Server'a birden fazla istemcinin bağlanmasıyla gerçekleştirilebilir.

Not! Yüklenen bilgiler yalnızca RAM'de saklanır; bu nedenle belgede bir yeniden yükleme gerçekleştirilirse, Dinamik Güncelleştirme kullanarak eklenen veya güncelleştirilen tüm veriler kaybolur.

Aşağıdaki dilbilgisi, Dinamik Güncelleştirme özelliğiyle birlikte kullanılabilecek olası deyimleri ve bileşenlerini açıklar:

 • statements ::= statement { “;” statement }
 • statement ::= insert_statement | update_statement | delete_statement | begin_transaction_statement | commit_transaction_statement
 • insert_statement ::= "INSERT" "INTO" ("*" | table_name) field_list "VALUES" value_list {"," value_list} ["KEY" ["AUTO" | (" (" field_list ")")] ["REPLACE" (["WITH" "ONE"] | "EACH") ]]
 • update_statement ::= "UPDATE" ("*" | table_name) set_clause {"," | set_clause} "WHERE" condition ["AUTO" "INSERT"]
 • delete_statement ::= "DELETE" "FROM" ("*" | table_name] "WHERE" condition
 • begin_transaction_statement ::= "BEGIN" ("TRANSACTION" | "TRAN") [trans_name]
 • commit_transaction_statement ::= "COMMIT" ["TRANSACTION" | "TRAN"] [trans_name]
 • table_name ::= identifier | quoted_name
 • field_list ::= "(" field_name {"," field_name} ")"
 • value_list ::= "("value {"," value} ")"
 • set_clause ::= "SET" field_name "=" any_valid_non_aggregated_qlikview_expression
 • field_name ::= identifier | quoted string
 • value ::= identifier | any_qlikview_number | quoted string
 • condition ::= any_valid_non_aggregated_qlikview_expression
 • identifier ::= any_qlikview_identifier
 • quoted_string ::= "[" [^]]+ "]"

Örnek:  

UPDATE AbcTable SET Discount = 123 WHERE AbcField=1

Note: Bu özelliği kullanmak için, hem Belge hem de Sunucu üzerinde Dinamik Güncelleştirmeye izin verilmelidir.

Çizgi/Ok Özellikleri: Sunum

Sunum

Çizgi Stili Çizgi stilini Dolu, Çizgili veya Noktalı olarak ayarlayın.
Çizgi Ağırlığı Çizginin ağırlığını ayarlar.
Arka Plan Rengi Arka planı düz renk ya da gradyan olarak ayarlar. Rengi seçmek için öğesine tıklayın.
Arka Plan Görüntüsü

Resmi arka plan olarak ayarlar. Resme gitmek için öğesine tıklayın. Resim açılan penceresini açmak için öğesine tıklayın.

Resim Açılan Penceresi

Biçimlendirme 

Uzatma Yok 
Resmi yaymadan görüntüler. Bu, resmin bölümlerinin görünmez olmasına veya nesnenin yalnızca bir bölümünün doldurulmasına neden olabilir.
Doldur 
Resim, en boy oranı korunmadan, nesne alanına sığdırılacak şekilde uzatılır.
En-Boyu Koru 
Resim, en boy oranı korunarak nesne alanını dolduracak şekilde mümkün olduğu kadar yayılır.
En Boy Oranıyla Doldur
Resim en boy oranı korunarak nesne alanını dolduracak şekilde her iki yönde de yayılır.

Yatay
Sol, Orta veya Sağ hizalama.

Dikey
Üst, Orta veya Alt hizalama.

Şeffaflık
Değer girerek veya sürgüyü sürükleyerek şeffaflık seviyesini ayarlayın. %100 değerinde, arka plan tamamen şeffaf olur.

Daha Fazla.../Daha Az...

Stiller

Çizgi Rengi Çizgi rengini ayarlamak için şu öğeye tıklayın: .
Başlık Yazı Tipi

Başlık yazı tipini ayarlamak için öğesine tıklayın.

Etkin Başlık Etkin başlığın arka plan rengini ayarlamak için şu öğeye tıklayın: .
Metin rengini ayarlamak için şu öğeye tıklayın: .
Etkin Olmayan Başlık Etkin olmayan başlığın arka plan rengini ayarlamak için şu öğeye tıklayın: . Metin rengini ayarlamak için şu öğeye tıklayın: .
Kenarlık Kullan Sayfa nesnesinin çevresinde kenarlık kullanmak için bu onay kutusunu işaretleyin. Kenarlık rengini ayarlamak için öğesine tıklayın.
Kenarlık Genişliği Giriş alanında kenarlık genişliğini belirleyin veya sürgüyü istenilen değere sürükleyin. Genişlik, piksel cinsinden belirtilir.
Yuvarlak Köşeler Yuvarlak Köşeler açılan penceresini açmak için öğesine tıklayın.
Note:

Yuvarlak Köşeler yalnızca Gelişmiş Stil Oluşturma Modu'nu seçtiyseniz kullanılabilir (Belge Özellikleri: Genel içinde bulunur).

Çizgi/Ok Özellikleri: Başlık

Başlık

Etiket Metin kutusuna, sayfa nesnesinin başlığında gösterilecek bir başlık girebilirsiniz. Etiket ayarlanmamışsa, Başlığı Göster öğesinin seçilmiş olması durumunda alanın adı kullanılır. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için simgesine tıklayın.
Başlığı Göster Bu seçenek işaretlendiğinde, sayfa nesnesinin en üst kısmına bir başlık çizilir. Liste kutuları ve diğer "kutu nesneleri" için seçenek varsayılan olarak açık olur; ancak düğmeler, metin nesneleri ve çizgi/ok nesneleri için açık olmaz.
Başlık Hizalaması Sol/Orta/Sağ
Çoklu Satırlı Başlık (Sözcük Kaydırma) Bu seçenek işaretlenirse, metin iki veya daha fazla satırda görüntülenir.
Satır Sayısı Başlık için birden çok satıra izin veriliyorsa, satır sayısını giriş alanında belirtin veya sürgüyü istenen sayıya sürükleyin.
Başlık Hizalaması Üst/Orta/Alt
Daha Fazla.../Daha Az...

Başlıktaki Simgeler

Bazı seçenekler tüm nesneler için kullanılamayabilir.

Menü

Nesne menüsünü açar.

Temizle

Etkin sayfa nesnesindeki tüm geçerli seçimleri temizler.

Yazdır

Seçilen sayfa nesnelerini başka bir tarayıcı penceresinde tablo biçiminde açar. Bazı istemciler bu ayarı yönetemeyebilir!

Verileri Kopyala

Sayfa nesnesindeki alan değerlerini kopyalar. Bazı istemciler bu ayarı yönetemeyebilir!

Resmi Panoya Kopyala

Sayfa nesnesini resim olarak Pano'ya kopyalar. Bazı istemciler bu ayarı yönetemeyebilir!

Excel'e Gönder

Olası (seçilen dahil) değerleri, çalışmıyor olması durumunda otomatik olarak başlatılan Microsoft Excel'e dışarı aktarır. Dışarı aktarılan değerler, yeni Excel çalışma sayfasında bir sütun olarak görünür. Bu özelliğin çalışması için bilgisayarda Microsoft Excel 2007 veya daha yeni bir sürümü yüklü olmalıdır. Bazı istemciler bu ayarı yönetemeyebilir!

En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver

Bu seçenek işaretlendiğinde, nesnenin en küçük duruma getirilebilir olması koşuluyla sayfa nesnesinin pencere başlığında bir en küçük duruma getir simgesi görüntülenir. Bu, ayrıca, nesnenin başlığına çift tıklanarak en küçük duruma getirilmesini mümkün kılar.

Otomatik Olarak En Küçük Duruma Getir

Bu seçenek, En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver öğesi işaretlendiğinde kullanılabilir hale gelir. Aynı sayfa üzerindeki birkaç sayfa nesnesi için Otomatik Olarak En Küçük Duruma Getir öğesi işaretlendiğinde, biri hariç tümü istendiği zaman otomatik olarak en küçük duruma getirilir. Bu, örneğin, aynı sayfa alanında birkaç grafiğin dönüşümlü olarak görüntülenmesi için kullanışlıdır.

En Büyük Duruma Getirmeye İzin Ver

Bu seçenek işaretlendiğinde, nesnenin en büyük duruma getirilebileceğini belirtecek şekilde, sayfa nesnesinin pencere başlığında bir en büyük duruma getir simgesi görüntülenir. Bu, ayrıca, nesnenin başlığına çift tıklanarak en büyük duruma getirilmesini mümkün kılar. En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver ve En Büyük Duruma Getirmeye İzin Ver öğelerinin her ikisi de işaretlendiğinde, çift tıklama işlemi nesnenin en küçük duruma getirilmesini etkiler.

Yardım Metni

Burada, açılan pencerede görüntülenecek yardım metnini girebilirsiniz. Bu seçenek, belge seviyesinde kullanılamaz. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için simgesine tıklayın.
Örneğin, sayfa nesnesinin açıklaması girilebilir. Nesnenin pencere başlığına yardım simgesi eklenir. Fare imleci simgenin üzerinde olduğunda, metin açılan pencerede görüntülenir.

Hızlı Tür Değişimi

Burada, grafik türleri arasında geçişi etkinleştirebilirsiniz. Tüm nesneler için kullanılabilir durumda değildir. Şu öğeye tıklayarak açılan pencereyi açın.

Hızlı Tür Ayarları Açılan Penceresi

Hızlı tür değişimini kullanarak aralarında geçiş yapmak istediğiniz grafik türlerine yönelik kutuları işaretleyin.

Çizgi/Ok Özellikleri: Seçenekler

Seçenekler

Bazı seçenekler tüm nesneler için kullanılamayabilir.

Salt Okunur Grafiği salt okunur hale getirir; bu da grafikte tıklanarak veya fare ile boyanarak seçimlerin yapılamayacağı anlamına gelir.
Taşımaya/Boyutlandırmaya İzin Ver Bu seçeneğin seçimi kaldırılmışsa, sayfa nesnesi taşınamaz veya boyutlandırılamaz.
Kopyalamaya/Klon Oluşturmaya İzin Ver Bu seçeneğin seçimi kaldırılmışsa, sayfa nesnesinin kopyası oluşturulamaz. Bu ayar tüm istemciler tarafından gerçekleştirilemeyebilir.
Nesneyi Veriye Göre Boyutlandır Normalde, seçimler tablonun boyutunun sayfa nesnesi için tahsis edilenden daha küçük olmasına neden olduğunda, QlikView'daki tüm tablo sayfa nesnelerinin etrafındaki kenarlıklar küçülür. Bu onay kutusunun seçimi kaldırıldığında, boyutun bu otomatik ayarlanması kapatılır ve fazlalık alanı boş bırakılır.
Başlıkta Bilgiyi Göster'e İzin Ver Bilgi fonksiyonu kullanımdayken, bir alan değerinin bununla ilişkilendirilmiş bilgi içerdiği her seferinde, pencere başlığında bir bilgi simgesi görüntülenir. Bilgi simgesinin başlıkta görüntülenmesini istemiyorsanız, bu seçeneğin işaretini kaldırabilirsiniz. Yalnızca liste kutusu, istatistik kutusu, çoklu kutu ve giriş kutusu için kullanılabilir durumdadır.
Kaydırma Konumunu Koru Bu onay kutusu ve Kullanıcı Tercihleri, Nesneler diyalog penceresi buna karşılık gelen onay kutusu işaretlendiğinde, QlikView tablo nesnelerinde bir seçim yapıldığında dikey kaydırmayı korur.
Koşulu Göster'i Kullan Örneğin seçimlere vb öğelere bağlı olarak sürekli olarak değerlendirilen bir koşullu ifadeye bağlı olarak sayfa nesnesi gösterilir veya gizlenir. Sayfa nesnesi yalnızca koşul true değerini döndürdüğünde görünür olur. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için simgesine tıklayın.
Normal Nesnenin Sol ve Üst kenarlıklarıyla Genişlik ve Yükseklik'ini ayarlayarak nesnenin konumunu belirleyin.
En Küçük Duruma Getirilmiş Sol ve Üst kenarlıklarıyla Genişlik ve Yükseklik'ini ayarlayarak en küçük duruma getirilmiş nesnenin konumunu belirleyin.
Daha Fazla.../Daha Az...

Seçenekler

Sahip Sahibinin etki alanı ve kullanıcı adı
Nesneyi Paylaş Nesneleri diğer kullanıcılarla paylaşmak için etkinleştirin. Bu seçimin etkinleştirildiğinde, aşağıdaki ayarlar etkinleştirilir.
Şununla paylaş: Herkesle Paylaş veya Kullanıcı adına göre paylaş öğelerinden birini seçin.
Kullanıcılar (Etki Alanı\Kullanıcı Adı) Kullanıcı adına göre paylaş seçilirse, eklenen kullanıcıların olduğu bir liste gösterilir. Kullanıcı eklemek için simgesine tıklayın, bir satır eklenir, kilidini kaldırmak için satırı seçin ve kullanıcı bilgisini düzenleyin. Kullanıcıları kaldırmak için, kaldırılacak her bir kullanıcının ardındaki simgesine tıklayın.