Gelişmiş Alan Ayarları

Bu diyalog penceresine şu yollarla erişilebilir: Çoklu Kutu Özellikleri: Sunum, Tablo Kutusu Özellikleri: Sunum ve Grafik Özellikleri: Boyutlar. Yukarıda açıklanan resim seçenekleri bit eşlem grafikleri için kullanılamaz.

Resim Seçenekleri

Temsil Şu alternatifler verilir:
Metin
Bu seçenek tercih edildiğinde, ifade değerleri her zaman metin olarak yorumlanır ve görüntülenir.
Resim
Bu seçenek seçildiğinde, QlikView her ifade değerini bir resme yapılan başvuru olarak yorumlamaya çalışır. Başvuru sabit diskteki bir resim dosyasına (örneğin C:\Mypic.jpg) veya qvw belgesi içindeki bir resim dosyasına (örneğin qmem://<Name>/<Peter>) giden bir yol olabilir. QlikView bir ifade değerini geçerli bir resim başvurusu olarak yorumlayamazsa, değerin kendisi görüntülenir.
Resim Olarak Bilgi
Bu seçeneği belirlediğinizde, QlikView, koddaki info load/select aracılığıyla alan değerine bağlanmış resim bilgisini görüntüler. Alan değeri için kullanılabilir resim bilgisi yoksa, Resim Olmadığında Metni Gizle kutusu işaretlenmedikçe, değerin kendisi görüntülenir. Bu seçenek bit eşlem grafikleri için kullanılamaz.
Resim Biçimlendirme Yalnızca yukarıdaki resim seçenekleri etkinleştirildiğinde kullanılabilir. Bu ayar, QlikView'ün resmi hücreye sığacak şekilde nasıl biçimlendirdiğini tanımlar. Dört alternatif vardır.
Uzatma Yok
Bu seçenek tercih edilirse, resim herhangi bir uzatma olmadan, olduğu gibi gösterilir. Bu, resmin bazı bölümlerinin görünmez olmasına veya hücrenin yalnızca bir bölümünü doldurmasına neden olabilir.
Doldur
Bu seçenek seçilirse, resim, en-boy oranını koruma endişesi olmadan, hücreye sığacak şekilde yayılır.
En-Boyu Koru
Bu seçenek seçilirse, resim, en-boy oranı korunarak hücreyi dolduracak şekilde mümkün olduğu kadar yayılır. Bu, genellikle her iki yanda veya üst ve alt kısmında resim tarafından doldurulmayan alanlara neden olabilir.
En Boy Oranıyla Doldur
Bu seçenek seçilirse, resim, en-boy oranı korunarak, hücreyi dolduracak şekilde her iki yönde de yayılır. Bu, genellikle resmin bir yönde kırpılmasıyla sonuçlanır.
Resim Olmadığında Metni Gizle Bu seçenek seçilirse, bir resim başvurusu olarak yorumlama herhangi bir nedenle başarısız olursa, QlikView alan değeri metnini görüntülemez. Ardından hücre boş bırakılır.
Seçim Stilini Geçersiz Kılma Metin yerine resimler gösterildiğinde, alan değerlerinin mantıksal durumunun görünür kalabilmesi için, belge varsayılanı dışında başka bir seçim stilinin kullanılması gerekli olabilir. Uygun seçim stilini, örneğin Köşe Etiketi'ni seçmek için Seçim Stilini Geçersiz Kılma altında bulunan aşağı açılan listeyi kullanın.

Arama Seçenekleri

Bu grup, tablolardaki açılmış çoklu kutulara ve aşağı açılan seçime uygulanabilir olan metin aramasının belirli yönlerini denetlemenizi sağlar.

Hariç Tutulan Değerleri Aramaya Dahil Et Bu ayar, hariç değerlerin metin aramalarına dahil edilip edilmemesi gerektiğini belirtir. Şu alternatifler kullanılabilir:
<varsayılanı kullan>
Kullanıcı Tercihleri altında belirtilen varsayılan ayar kullanılır.
Evet
Hariç tutulan değerler metin aramasına her zaman dahil edilir.
Hayır
Hariç tutulan değerler metin aramasına hiçbir zaman dahil edilmezken, isteğe bağlı değerler normal şekilde dahil edilir.
Varsayılan Arama Modu Bu ayar, metin aramalarında başlangıçta kullanılacak varsayılan arama modunu belirler. Mod, arama metninin bir parçası olarak * veya ~ yazılarak, her zaman için çalışma esnasında değiştirilebilir. Şu alternatifler kullanılabilir:
<varsayılanı kullan>
Kullanıcı Tercihleri altında belirtildiği şekilde varsayılan uygulanır.
Joker Karakter Aramasını Kullan
İlk arama metni, joker karakter aramasını gerçekleştirmek için aralarında imlecin bulunduğu iki joker karakterdir.
Fuzzy Aramayı Kullan
İlk arama metni fuzzy aramayı belirtmek için yaklaşık işareti (~) olur.
Normal Aramayı Kullan
Arama metnine herhangi bir ilave karakter eklenmez. Joker karakterler olmadan, Normal Arama yapılır.