OEM Ürün Kimliği Ekle

Bir belgeye OEM Ürün Kimliği eklendiğinde, OEM Ürün Kimliği belgeyi belirli bir sunucuya bağlar ve bu nedenle belgeye yalnızca bu belirli sunucudan erişilebilir. OEM Ürün Kimliği kullanabilmek için, bir OEM İş Ortağı Lisansı gereklidir.

 

Yeni bir belge oluşturulduğunda bu koruma eklenebilir; OEM Ürün Kimliği Ekle'ye tıklayın ve ardından lisansa bağlanmış OEM Kimlikleri'nden birini seçin.

Aynı zamanda, mevcut bir belge üzerinde OEM Ürün Kimliği Belge Özellikleri: Sunucu sayfasından eklenebilir. Burada, ayrıca, belgeden OEM Ürün Kimliği'ni kaldırmak da mümkündür. Daha fazla bilgi için, bkz.: Belge Özellikleri: Sunucu.

 

Kullanıcı Tercihleri: Lisans sayfasında, belgelerde OEM Ürün Kimliği kullanma seçeneği eklenebilir veya kaldırılabilir. Daha fazla bilgi için, bkz.: Kullanıcı Tercihleri: Lisans.