Kasım 2017'de yeni neler var? QlikView

QlikView uygulamasındaki yeni ve güncellenmiş özelliklerden öne çıkan bazılarını burada bulabilirsiniz.

Analiz bağlantıları

Üçüncü taraf hesaplama altyapılarını çağırma desteği bulunan yerleşik ifade kitaplığını genişletmek üzere bir sunucu tarafı uzantısını analitik bağlantılarla yapılandırabilirsiniz. R ve Python eklentilerine ilişkin bağlantıların, ifade çerçevenize nasıl entegre edileceği ile ilgili daha fazla bilgi ve örnek için Analitik bağlantılar ve Analitik bağlantılara başlarken sayfalarına bakın.

Qlik Community ortamında da değerli bilgiler bulabilirsiniz:

Sunucu tarafı eklentileri (SSE) açık kaynak deposu, Qlik tarafından yönetilmekte ve desteklenmektedir. GitHub'da mevcuttur. GitHub'da verilen bilgiler, Qlik Sense uygulamasına dayalıdır. Ancak, QlikView için de uygulanabilir durumdadır. Deponun en son sürümünü görmek ve tüm belgeleri okumak için şu adresi ziyaret edin:

WebClient

  • AccessPoint'te UI dilini değiştirme.
  • Grafik nesnelerdeki koparma seçeneği. Bir grafik koparıldığında, yeniden ekleninceye kadar, sonraki seçimler nesneye uygulanmayacaktır.
  • Çubuk, Çizgi, Birleşik, Gösterge ve Dağılım grafikleri için referans seçeneğini ayarlayın.
  • Liste Kutusundaki tek sütun seçimini kopyalayın.
  • Liste kutusu, Düz Tablo ve Pivot Tablo'daki hücre seçimini kopyalayın.

Paylaşılan dosyalar yönetimi

  • Geliştirilmiş kararlılık. Paylaşılan dosyalar için yeni bir yapı ve hareket işleme özelliği getirildi. Bu iyileştirmeler, trafik yoğunluğu yüksek senaryolarda bozuk dosya riskini çok büyük ölçüde azaltacaktır. Bu iyileştirmeden yararlanabilmek için paylaşılan dosyaların eski biçimden (.Shared) yeni biçime (.TShared) dönüştürülmeleri gerekir. Paylaşılan dosyaları yeni biçime nasıl dönüştüreceğinizi görmek için Paylaşılan dosyaların temizlenmesi ve dönüştürülmesi (yalnızca İngilizce) sayfasına bakın.
  • Paylaşılan dosyaların temizlenmesi. Etkin olmayan kullanıcıları paylaşılan dosyalardan kaldırmanın yeni ve daha basit bir yolu, yazılım performansını artıracak biçimde uygulanmıştır.
  • PGO öğesinin ara belleğe alınması. Bu iyileştirme, tek bir site için başlatılıp kapatılan oturum sayısını %30-40 oranında artırmakta, erişim başarısızlıklarının sayısını ise azaltmaktadır.

XLSX biçiminde dışa aktarın.

XLSX artık Excel dosyaları için XLS yerine varsayılan biçim.

BNF kod yeniden yükleme modu

Yeni bir kod yükleme modu olan BNF eklendi.

KML desteği

QlikView harita görselleştirmelerde kullanmak için artık KML dosyalarını okuyabilir.

Bakım tarihi üzerinde LEF kontrolü

QlikView Server veya QlikView Desktop öğesine yükseltme yaparken, geçerli bir bakım anlaşmanızın olması önemlidir. Bakım anlaşmasıyla ilgili bilgiler, License Enabler File (LEF) dosyasında saklanmıştır. Geçerli bir bakım anlaşması olmaksızın bir yükseltme yaparsanız ne olacağı hakkında daha fazla bilgi almak için bakınız Yükseltme bakım anlaşması (yalnızca İngilizce).

QlikView uygulamasını yüklemek ve çalıştırmak için karşılanması gereken gereksinimlerle ilgili tüm ayrıntılar için bakınız için Sistem Gereksinimleri QlikView.