Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Kullanıcı Tercihleri: Düzenleyici

Bu diyalog penceresinde, QlikView düzenleyicilerindeki metin için kişisel tercihler belirlenebilir. Bunlar arasında Kod Düzenle diyalog penceresi ve İfade Düzenle diyalog penceresindeki düzenleyiciler ve Modül Düzenle diyalog penceresindeki makro düzenleyicisi bulunur. Burada, metin kutusunda vurgulanabilecek birtakım farklı Metin Türleri için yazı tipi, yazı tipi boyutu, yazı tipi stili ve yazı tipi renginde farklı tercihler ayarlamak mümkündür.

Kod ve İfadeler

 • Normal Metin: Aşağıda açıklanan kategorilerden herhangi birine ait olmayan metin.
 • Anahtar Sözcükler: Kodda kullanılan anahtar sözcükler; örneğin, load, select, directory, semantic vb.
 • Yorumlar: Kod veya grafik içine yazılan yorumlar.
 • Hata: Kod veya grafik ifadesinde QlikView'ün algıladığı hatalar.
 • Vurgulanan Metin: Kod içinde bir paranteze imleçle yaklaşırken, parantez ve parantezlerin içine aldığı virgüller de vurgulanır. Böylece eksik parantezler veya virgüller kolaylıkla algılanır.
 • Alan Adları: Grafiklere yüklenecek ve grafiklerde kullanılacak alanların adları.
 • Değişmez Değerler: Değişmez değerler yani metin dizesi olarak yüklenecek metin (genellikte tek tırnak içine alınır).
 • Fonksiyonlar: Kodda kullanılan fonksiyonlar; örneğin, div, left, if, num vb. ve grafikler.
 • Dosya Adları: Alanların içinden alınacağı dosyanın adı.
 • Kod Makrosu: Kod içinde kullanılan değişkenler.
 • Toplama Fonksiyonları: İfadede kullanılan toplama fonksiyonları, örn. sum, min, max vb.
 • İşleçler: Kodda ve ifadelerde kullanılan işleçler; örneğin +, like vs.
 • Tablo Etiketleri: Belirli tablolara atanan etiketlerdir.
 • Küme Analizi: İfadede kullanılan set analizi tanımlayıcıları, değiştiricileri ve işleçleri.

Modül

 • Normal Metin: Aşağıda açıklanan kategorilerden herhangi birine ait olmayan metin.
 • Anahtar Sözcükler: Visual Basic Script için ayrılmış anahtar sözcükler.
 • Vurgulanan Metin: Kod içinde bir paranteze imleçle yaklaşırken, parantez ve parantezlerin içine aldığı virgüller de vurgulanır. Böylece eksik parantezler veya virgüller kolaylıkla algılanır.

Grafikteki Etiketler

 • Normal Metin: Aşağıda açıklanan kategorilerden herhangi birine ait olmayan metin.
 • Yorumlar: Grafik ifadesindeki yorumlar.
 • Hata: QlikView'ün ifadede algıladığı hatalar; örneğin, eksik bir parantez.
 • Vurgulanan Metin: İfade içinde bir paranteze imleçle yaklaşırken, parantez ve parantezin içine aldığı alan virgüller de vurgulanır. Böylece eksik parantezler veya virgüller kolaylıkla algılanır.
 • Alan Adları: Kullanılan alanların adları.
 • Fonksiyonlar: Grafik ifadeleri için standart QlikView fonksiyon adları.
 • Dosya Adı: Alanların içinden alınacağı dosyanın adı.
 • Toplama Fonksiyonları: İfadede kullanılan toplama fonksiyonları, örn. sum, min, max vb.
 • İşleçler: İfadede kullanılan işleçler; örneğin +, like vs.
 • Küme Analizi: İfadede kullanılan set analizi tanımlayıcıları, değiştiricileri ve işleçleri.

Tüm Türler İçin Temel Yazı Tipi
Bu grupta seçilen yazı tipi ve yazı tipi boyutu tüm metin türlerine uygulanır. Kalın, italik ve altı çizili gibi özellikler onay kutularını kullanarak ayrı ayrı ayarlanabilir.

Ön Plan Rengi düğmesine tıklanıldığında, ön tanımlı bir rengin seçilebileceği veya özel ön plan renginin tanımlanabileceği renk paleti açılır.

Değerleri sıfırlamak için, Varsayılanlar düğmesine tıklayın.

Aşağıdaki özellikler de düzenleyicilerde kullanılabilir:

 • Fonksiyon Açılan Pencere Yardımı: Fonksiyon yazarken küçük bir açılır pencere görünmesi için bu alternatifi seçin.
 • İmleç Konumunu Hatırla: Kod ve makro düzenleyicilerinin düzenleyiciden çıkarken imlecin bulunduğu konumu hatırlamasını sağlamak için bu alternatifi seçin. Bu özellik kullanılmazsa, imleç makro modülün başlangıcında ve kodun sonunda konumlandırılır.
 • RTF Olarak Kopyala: Pano'da saklanan ve düzenleyici pencerelerinden alınan metnin sadece salt metin değil ancak aynı zamanda RTF olarak da kopyalanması için bu alternatifi seçin. Bu işlemle, tam biçimlendirmeye sahip metin RTF içeri aktarmayı destekleyen uygulamalara yapıştırılabilir.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!

Analiz Modernleştirme Programına katılın

Remove banner from view

Analiz Modernleştirme Programı ile değerli QlikView uygulamalarınızı ödün vermeden modernleştirin. Bize ulaşmak ve daha fazla bilgi almak için buraya tıklayın: ampquestions@qlik.com