Ana içeriğe geç

Belge Özellikleri: Genel

 

Genel belge özellikleri
Özellik Açıklama
Başlık Burada pencere başlığında görüntülenecek başlık girilebilir. Varsayılan olarak belge dosya adı kullanılır. Bunu değiştirmek için, seçimi Başlık düzenleme kutusuna girin.
Yazar Yazar düzenleme kutusunda, QlikView dosyasının yazarını belirtin.
Kaydetme Biçimi

Bu grupta, QlikView dosyaları için sıkıştırma seviyesini belirtin.

 • Sıkıştırma: Orta ve Yüksek seçenekleri, QlikView dosyasının boyutunu belirgin ölçüde düşürürken bazı yükleri ve kaydetme hızını gözden çıkarır. Belge Özellikleri altından ayarlanan sıkıştırma seçenekleri geçerli belgeyi etkiler. Kullanıcı Tercihleri altından ayarlanan sıkıştırma seçenekleri tüm yeni belgeleri etkiler.

Kullanıcı Tercihleri: Kaydet

Uyarı Açılan Pencereleri Bu düğme, açılan uyarı penceresi mesajlarının varsayılan görünümünün belirlenebileceği Açılan Mesaj Penceresi Ayarları diyalog penceresini açar.
Yardım Açılan Pencereleri Bu düğme, açılan yardım penceresi mesajlarının varsayılan görünümünün belirlenebileceği Açılan Mesaj Penceresi Ayarları diyalog penceresini açar.
Alternatif Durumlar...

Alternatif Durumlar özelliği, QlikView geliştiricisi tarafından etkinleştirilir. Geliştirici bu düğmeye tıklayarak Alternatif Durumlar diyalog penceresini çağırır.

Alternatif Durumlar.

Bilgi notuQlikView Belgesi içinde gerçekten ihtiyaç duyulmadıkça bu özelliği etkinleştirmeyin.
Bellek İstatistikleri Geçerli QlikView belgesi için bellek kullanımı istatistiklerini içeren bir tablo dosyasını kaydetmek için bu düğmeye tıklayın. Bu dosya belgenin farklı bölümlerinin bellek gereksinimlerinin analizi için örneğin QlikView tarafından okunabilir.
Varsayılan Sayfa Arka Planı

Belge pencerelerinin Varsayılan Sayfa Arka Planı için Arka Plan Rengi bu alternatif işaretlenerek özelleştirilebilir. Renk, düğmeye tıklandığında açılan Renk Alanı diyalog penceresi aracılığıyla düz renk veya gradyan olarak tanımlanabilir. Alternatif olarak, arka plan resmini Duvar Kağıdı Resmi seçilerek ve Değiştir düğmesine tıklayarak belirlemek mümkündür. Bu, resim dosyasının seçilebileceği Duvar Kağıdını Değiştir diyalog penceresini açar.

Arka plan görüntüsü aşağıdaki seçeneklerle değiştirilebilir:

Resim Biçimlendirme:

 • Uzatma Yok: Resim, olduğu gibi görüntülenir ve bu da maskeleme sorunlarına neden olabilir.
 • Doldur: Resim, en boy oranı dikkate alınmadan, sayfayı doldurmak üzere uzatılır.
 • En Boy Oranını Koru: Resim, doğru en boy oranı korunarak mümkün olduğunca uzatılır.
 • En Boy Oranına Göre Doldur: Resim, doğru en boy oranı korunarak mümkün olduğunca uzatılır. Kaplanmayan alanlar daha sonra resmin kırpılmasıyla doldurulur.
 • Döşe: Bu seçenek belirlenirse, resim alanın izin verdiği maksimum sayıda döşenir.

Yatay ve Dikey yönlendirme:

 • Yatay: Resim yatay olarak şu yönlerde hizalanabilir: Sol, Orta veya Sağ.
 • Dikey: Resim dikey olarak şu yönlerde hizalanabilir: Üst, Ortalanmış veya Alt.
Pasif FTP Semantiğini Kullan

Pasif FTP Semantiğini Kullan seçeneği işaretlendiğinde, pasif Ftp semantiği etkinleştirilir. Pasif semantikler seçeneği, güvenlik duvarı aracılığıyla bir sunucuyla iletişim kurmak için kullanılır.

İnternet Dosyalarını Aç veya QlikView Belgesi Aç

Günlük Dosyası Oluştur Kod dosyasının çalıştırılmasını izlemek için, Günlük Dosyası Oluştur'u seçin. Kodun yürütülmesi sırasında İlerleme penceresinde gösterilen bilgiler qv.log olarak depolanır.
Günlük Dosyası Adındaki Zaman Damgası Günlük dosyası adına sales.qvw.2009_02_26_12_09_50.log gibi zaman damgası ekler. Bu ayar yalnızca Günlük Dosyası Oluştur onay kutusu işaretliyse kullanılabilir durumdadır.
Kullanılamayan Menü Seçeneklerini Gizle Kullanılamayan Menü Seçeneklerini Gizle ayarı, güvenlik ayarlarıyla bağlantılı olarak kullanılır. Normalde gri renkli görünmesi gereken menü seçenekleri bunun yerine kullanıcıdan tamamen gizlenir.
Sekme Satırını Gizle

QlikView sayfası sekme satırı Sekme Satırını Gizle seçeneği işaretlenerek kaldırılabilir. Sayfalar arasında geçiş yapmak için Sonraki Sayfa / Önceki Sayfa eylemlerini veya Görünüm menüsünün Sayfa Araç Çubuğu öğesini kullanın. Aynı zamanda otomasyon kontrolü de kullanılabilir ve bu da kullanıcıyı sayfalar arasında hareket etmeye ve hatta belirli bir düzen içinde seçimler yapmaya zorlamayı mümkün kılar.

Referanssız QVD Arabelleklerini Koru

Referanssız QVD Arabelleklerini Koru ayarı, QVD dosyalarının, kendilerini oluşturan belge tarafından artık kullanılmaması kaydıyla, kod yürütmesinin hemen ardından temizlendiği normal prosedürü geçersiz kılar. Bu ayar normalde seçilmemiş olarak bırakılmalıdır.

Eski Nicelik Hesaplaması

Eski Nicelik Hesaplaması onay kutusu etkinleştirilirse, QlikView ayrık değerleri nicelik toplama işlevinin sonuçları olarak kullanır. Bu onay kutusundan işaret kaldırıldığında, QlikView, Microsoft Excel'deki Yüzdebirlik fonksiyonu olarak bilindiği haliyle, ara değerli değeri kullanır.

Düzen Geri Almayı Devre Dışı Bırak

Düzen Geri Almayı Devre Dışı Bırak onay kutusu işaretlendiğinde, düzeni geri alma arabelleği askıya alınır. Bu, belirli QlikView belgeleri dağıtılırken gereksiz bellek tüketiminin önlenmesinde yararlı olabilir. Kullanıcı veya makro düzeni her değiştirdiğinde, normalde bir veri yığını düzeni geri alma tamponuna eklenir. Aşırı durumlarda, kümülatif tampon verileri belgeler QlikView Server'da dağıtılırken sorunlara neden olabilir.

Düzende WebView'u Kullan

Belge düzenini bir AJAX sayfası olarak görüntülemek için QlikView'daki dahili web tarayıcısını kullanan WebView modunu açar ve kapatır.

Varsayılan Dışarı Aktarma Kodlaması

Yeni belgelere dışarı aktarma için varsayılan karakter kümesini ayarlamak için Varsayılan Dışarı Aktarma Kodlaması'nı kullanın. Şu seçeneklerden birini seçin: ANSI, Unicode veya UTF-8.

Stil Oluşturma Modu

Stil Oluşturma Modu aşağı açılır menüsünde, tüm sayfa nesneleri için nesne stilini seçin.

 • Gelişmiş modu, nesnelerin Düzen sayfasından ayarlanan Sayfa Nesnesi Stili ve kullanılan kenarlık türü gibi çeşitli ayarların yapılandırılmasını mümkün kılar.
 • Basitleştirilmiş modu da Sayfa Nesnesi Stili seçeneğini verir ama çoğu ayarı otomatik olarak yapılandırır. Kaydırma Sürgüleri Stili ve kenarlıklar gibi öğeleri ayarlar. Bazı ayarlar yine de nesnelerin düzen sayfasında değiştirilebilir.
Sayfa Nesnesi Stili Sayfa Nesnesi Stili aşağı açılır menüsünde sayfa nesnesi başlıkları için stil seçin. Seçilen stil, belgede başlığa sahip tüm sayfa nesneleri için kullanılır.
Sekme Satırı Stili Sekme Satırı Stili altında, bu aşağı açılır menüde sekme satırı görünüşü için kullanılabilir durumdaki stillerden birini seçin. Seçilen stil, belgede tüm sekmeler için kullanılır.
Seçim Görünüşü

QlikView liste kutularında ve çoklu kutularda verileri sunmanın ve seçimler yapmanın çeşitli yollarını destekler. QlikView Classic, Köşe Etiketi, LED ve Led Onay Kutuları stillerinin tümü seçilen, olası ve hariç değerlerin gösterilmesi için renk kodlarını kullanır. Windows Onay Kutuları stili ve LED Onay Kutuları stili, her değerde bir onay kutusu olacak şekilde standart Windows arayüzünü taklit eder. Bu kontrolde belirli bir stili seçilerek, belge, her açıldığında bir stilde veya başka bir stilde görünmeye zorlanabilir. Renge dayalı seçim stilleri kullanılırken, kullanılabilir durumda bir dizi farklı renk düzeni vardır. Temel renk düzeni (seçilen için yeşil, kilitli için mavi, vb.) değiştirilemez, ancak ton ve yoğunluk değişiklikleri mümkündür.

Kullanıcı Tercihleri: Genel ve Liste Kutusu

 • Stil: Belgeye yönelik seçim stilini ayarlar. Aşağı açılan listede kullanılabilir durumdaki alternatifler arasından seçim yapın. <Kullanıcı Varsayılanı> seçildiğinde, belge her zaman için kullanıcı tarafından açıldığı bilgisayardaki Kullanıcı Tercihleri altında tercih edilen olarak ayarlanmış seçim stiliyle açılır.
 • Renk Düzeni: Belge için seçim renk düzenini ayarlar. Aşağı açılan listede kullanılabilir durumdaki alternatifler arasından seçim yapın. <Kullanıcı Varsayılanı> seçildiğinde, belge her zaman için kullanıcı tarafından açıldığı bilgisayardaki Kullanıcı Tercihleri altında tercih edilen olarak ayarlanan renk düzeniyle birlikte açılır.
 • Şeffaflık: Liste kutularındaki ve çoklu kutulardaki seçim renginin şeffaflığını ayarlar.
Sekme Satırı Arka Planı Karşılık gelen Sekme Satırı Arka Planı düğmesine tıklayarak sekme satırının özel rengini belirtin.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!

Analiz Modernleştirme Programına katılın

Remove banner from view

Analiz Modernleştirme Programı ile değerli QlikView uygulamalarınızı ödün vermeden modernleştirin. Bize ulaşmak ve daha fazla bilgi almak için buraya tıklayın: ampquestions@qlik.com