Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Veritabanlarında mantık

Bir veritabanı uygulamasındaki çok sayıda tablo aynı anda QlikView mantığına dahil edilebilir. Bir alan birden fazla tabloda mevcut olduğunda, tablolar bu anahtar alan üzerinden mantıksal olarak birbirine bağlanır.

Bir değer seçildiğinde, seçimlerle uyumlu tüm değerler isteğe bağlı olarak görüntülenir. Tüm diğer değerler "hariç" olarak görüntülenir.

Çok sayıda alandan değerler seçilirse, mantıksal bir AND olduğu kabul edilir.

Aynı alanın çok sayıda değeri seçilirse, mantıksal bir OR olduğu kabul edilir.

Bazı durumlarda, bir alan içindeki seçimler mantıksal AND olarak ayarlanabilir.

Bir alanın bilgi görüntülemesi isteniyorsa, kod içine iki sütunlu bir tablo eklenmelidir. Tablonun ilk sütunu alanın değerlerini, ikinci sütunu ise alan değeriyle ilişkilendirilmiş bilgileri içermelidir. İlk sütun, alan adını üstbilgi olarak almalıdır. LOAD/SELECT deyiminin özel bir kod söz dizimi, QlikView'e bu tabloyu bilgi tablosu olarak işlemesini söyler.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!

Analiz Modernleştirme Programına katılın

Remove banner from view

Analiz Modernleştirme Programı ile değerli QlikView uygulamalarınızı ödün vermeden modernleştirin. Bize ulaşmak ve daha fazla bilgi almak için buraya tıklayın: ampquestions@qlik.com