Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Düğme

Example clear selections button

QlikView içinde, komut veya eylem gerçekleştirmek üzere düğmeler oluşturulabilir veya tanımlanabilir. Temelde üç düğme türü mevcuttur; bunlar Başlat/Dışarı Aktar Düğmesi, Kısayol Düğmesi ve Makro düğmesidir.

Nesneye sağ tıklandığında Düğme: Nesne Menüsü görüntülenir. Bu menüye, düğme etkin nesne olduğunda, Nesne menüsünden de erişilebilir.

Nesne Menüsü

Düğme Nesne menüsü, nesneye sağ tıklayarak açılır. Menü komutları şu şekildedir:

Nesne menüsü komutları
Komutu Açıklama
Özellikler... Bir dizi parametrenin ayarlanabileceği Düğme Özellikleri diyalog penceresini açar.
Notlar

Geçerli nesneyle ilgili not oluşturmayı ve paylaşmayı sağlar.

Sıralama

Bu basamaklı menü yalnızca, Görünüm menüsünün Tasarım Kılavuzu Çizgisi komutu etkinleştirildiğinde veya Tasarım Menüsü Öğelerini Her Zaman Göster seçeneği (Kullanıcı Tercihleri: Tasarım altında) işaretlenmiş olmalıdır. Sayfa nesnelerinin düzen katmanını ayarlamaya yönelik dört komut içerir. Geçerli katman sayıları -128 ile 127 arasındadır.

 • En Öne Getir: Sayfa nesnesinin düzen katmanını geçerli sayfadaki herhangi bir sayfa nesnesi tarafından geçerli anda kullanılan en büyük değere ayarlar.
 • Arkaya Gönder: Sayfa nesnesinin düzen katmanını geçerli sayfadaki herhangi bir sayfa nesnesi tarafından geçerli anda kullanılan en küçük değere ayarlar.
 • Bir Öne Getir: Sayfa nesnesinin düzen katmanını bir katman artırır. Maksimum değer 127'dir.
 • Geriye Gönder: Sayfa nesnesinin düzen katmanını bir katman azaltır. Minimum değer -128'dir.
Excel'e Gönder Metni, çalışmıyor olması durumunda otomatik olarak başlatılan Microsoft Excel'e dışarı aktarır. Metin yeni bir Excel çalışma sayfasında tek bir hücrede görünür. Bu özelliğin çalışması için bilgisayarda Microsoft Excel 2007 veya daha yeni bir sürümü yüklü olmalıdır.
Panoya Kopyala

Bu basamaklı menü, sayfa nesnesi için çeşitli kopyalama seçeneklerini içerir.

 • Metin: Düğme üzerinde görüntülenen metni panoya kopyalar.
 • Resim: Sayfa nesnesinin resmini panoya kopyalar. Resim, Kullanıcı Tercihleri diyalog penceresi, Dışarı Aktar sayfasındaki ayarlara bağlı olarak sayfa nesnesi başlığı ve kenarlığı içerir veya içermez.
 • Nesne: Sayfa nesnesinin tamamını düzende başka yere veya geçerli QlikView içinde açılmış başka belgeye yapıştırmak üzere panoya kopyalar.
Bağlı Nesneler

Bağlı nesneler için aşağıdaki komutları içeren menüyü açar.

 • Bağlantılı Nesnelerin Konumunu Ayarla: Tüm sayfalardaki bağlantılı nesnelerin tümü, vurgulanan nesnelerle aynı konuma ve boyuta ayarlanır.
 • Bu Nesnenin Bağlantısını Kaldır/Nesnelerin Bağlantısını Kaldır: Bu seçenek, nesneler arasındaki bağlantıyı yok eder ve bu nesneleri farklı nesne kimliklerine sahip farklı nesneler haline getirir.
En Küçük Duruma Getir Nesneyi simge durumuna getirir. Nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) Minimize öğesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir. Bu komut yalnızca, Başlık sayfasında, nesneye ait Özellikler diyalog penceresinde en küçük duruma getirmeye izin veriliyorsa kullanılabilir.
En Büyük Duruma Getir Nesneyi sayfayı dolduracak şekilde büyütür. Nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) Maximize öğesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir. Bu komut yalnızca, Başlık sayfasında, nesneye ait Özellikler diyalog penceresinde en büyük duruma getirmeye izin veriliyorsa kullanılabilir.
Geri Yükle En küçük duruma getirilmiş veya en büyük duruma getirilmiş nesneyi bir önceki boyutuna ve konumuna geri yükler. En küçük duruma getirilmiş bir nesnenin simgesine çift tıklandığında veya en büyük duruma getirilmiş bir nesnenin nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) Restore simgesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir. Bu komut yalnızca en küçük duruma getirilmiş veya en büyük duruma getirilmiş nesneler için kullanılabilir.
Yardım QlikView yardımını açar.
Kaldır Sayfa nesnesini sayfadan kaldırır.

Genel

Metin grubunda, düğme üzerinde görüntülenecek metnin özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

Metin özellikleri
Özellik Açıklama
Metin

Metin alanına metin girilmesi, düğmeyi etiketler. Metin, bir hesaplanan formül olarak tanımlanabilir. Metin, Enter tuşuna bastığınızda bölünen birkaç satırdan oluşabilir.

Hesaplamalı formüller için ifade söz dizimi

Hizalama Düğme metni sola, ortaya veya sağa hizalanabilir.

Arka Plan grubunda, düğmenin arka planını belirtebilirsiniz. Açılan menü size seçebileceğiniz üç farklı temel düğme stili ve ek ayarlar sunar:

Arka plan stilleri ve özellikleri
Seçenek Açıklama
Akua Yeni düğmeler için varsayılan. Üç boyutlu cam yuvarlak düğme görünümü sağlar.
Düz

Geleneksel düz QlikView düğmesi üretir.

 • Sistem Varsayılanı: İşletim sisteminde düğmeler için tanımlanan renkte düz bir arka plan sağlar.
Resim

Bir resim düğmesi üretir. Resim, tek bir statik resim veya düğmenin üç olası durumu (etkin, etkin değil veya basılı) için birer tane olmak üzere, üç parçadan oluşan bir birleşik resim olabilir.

 • Birleşik Resim: Düğmeye üç durumlu bir birleşik resim atamak için bu radyo düğmesini işaretleyin ve Resim Seç... düğmesini kullanarak bir resim dosyasına göz atın. Resim dosyası, düğmenin yan yana üç resminden oluşmalıdır; bu resimlerden ilki etkin düğmenin, ikincisi basılı düğmenin ve üçüncüsü gri (etkin olmayan) düğmenin resmi olmalıdır.
 • Tek Resim: Düğmeye tek durumlu bir resim atamak için bu radyo düğmesini işaretleyin ve Resim Seç... düğmesini kullanarak bir resim dosyasına göz atın. Desteklenen resim türleri, jpg, png, bmp, gif ve animasyonlu gif türlerini içerir.
Renk Düğmenin renkli arka planla görüntülenmesini istiyorsanız bu radyo düğmesini seçin (Resim ayarıyla kullanılamaz). Renk, renk düğmesine tıklandığında açılan Renk Alanı diyalog penceresi üzerinden düz renk veya gradyan olarak tanımlanabilir.
Şeffaflık Düğme arka planının saydamlık derecesini ayarlar. %100 değerinde, arka plan tamamen şeffaf olur. Arka plan için renk veya resim kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın şeffaflık uygulanır.
Alternatif Durum

Listedeki kullanılabilir durumlardan birini seçin. Aşağıdaki Alternatif Durumlar her zaman için kullanılabilir durumdadır.

 • Devralındı: Sayfalar ve sayfa nesneleri QlikView geliştiricisi tarafından geçersiz kılınmadıkça, her zaman için devralındı durumundadır. Bu ayar, bir üst seviyede bulunan nesneden devralınır; devralındı öğesi seçiliyse, bir sayfadaki bir grafik, sayfayla aynı ayarları alır.
 • Varsayılan durum: Bu durum, çoğu QlikView kullanımının gerçekleştiği ve $ işaretiyle temsil edilen bir durumdur. QlikView belgesi her zaman için varsayılan durum konumundadır.
Ek düğme özellikleri
Seçenek Açıklama
Nesne Kimliği Geçerli düğmenin benzersiz kimliği. Oluşturulduktan sonra her sayfa nesnesine, Otomasyon üzerinden kontrol için benzersiz bir kimlik atanır. Kimlik, nesnenin türünü tanımlayan bir harf bileşiminden ve bir sayıdan oluşur. Bir belgenin ilk düğmesine ID BU01 kimliği atanır. Paylaşılan nesneler aynı nesne kimliğini paylaşır. Nesne Kimliği, geçerli durumda belgedeki diğer bir sayfa nesnesi, sayfa veya seçim imi için kullanılmayan başka bir dizeye değiştirilebilir.
Koşulu Etkinleştir Buraya girilen ifade, düğmenin durumunu belirler. İfade 0 döndürürse, düğme devre dışı bırakılır; ifade 1 döndürürse, düğme etkinleştirilir. Herhangi bir ifade girilmezse, 1 varsayılır. Temel durum nedeniyle devre dışı bırakılan düğmeler, koşul yoluyla etkinleştirilemez.
Yazdırma Ayarları... Bu düğmeye basarak, kenar boşluklarının ve üstbilgi/altbilgi biçiminin tanımlanabileceği Yazdırma Ayarları diyalog penceresine erişirsiniz.

Eylemler

Bu sayfada belirli nesneler için eylemler ayarlanabilir:

 • düğmeler
 • metin nesneleri
 • göstergeler
 • çizgi/ok nesneleri

Eylemler, harici uygulama başlatılmasını veya QlikView'den dışarı veri aktarımı içerir.

 • Ekle: Nesne için eylemlerin seçildiği Eklem Ekle diyalog penceresini açar. Listelerden eylem türünü seçin. Eyleme bağlı olarak, Eylemler sayfasında eylem için farklı parametreler görüntülenir. Listelenen eylemler için giriş parametreleri, birinci eylem yürütülmeden önce hesaplanır. Yürütme başlatıldıktan sonra bir parametre değişirse (örneğin, bir eylem, önceki bir eylem tarafından değiştirilirse) değişiklik, eylem zincirine kaydedilmez.
 • Sil: Eylemi nesneden kaldırır.
 • Yükselt: Seçili eylemi eylemler listesinde yukarı taşır.
 • Alternatif Durum: Eylemin başvurduğu durumu ayarlar. Bu ayar yalnızca seçimler ve seçim imleri ile ilgili eylemlerle ilişkilidir.

Eylem Ekle diyalog penceresi

Aşağıdaki eylemler, Eylem Ekle diyalog penceresinden eklenebilir. ... düğmesine sahip tüm alanlarda, hesaplamalı formül girilebilir.

Hesaplamalı formüller için ifade söz dizimi

Seçim

Seçim eylemleri
Eylem Açıklama
Alanda Seç Belirtilen değerleri ve alanları seçer. Arama Dizesi'nde, bir arama maskesi belirtebilirsiniz, örneğin (A|B) hem A hem de B'yi seçecektir. Alıntı yapma sadece sayısal olmayan değerlerde gereklidir ve sayısal değerlerde atlanabilir.
Hariç Tutulanı Seç Belirtilen alandaki hariç değerleri seçer.
Olasıyı Seç Belirtilen alandaki olası değerleri seçer.
Seçimi Değiştir Geçerli seçim ile belirtilen Alan ve Arama Metni arasında geçiş yapar. Arama Metni içinde, bir arama maskesi belirtebilirsiniz; örneğin (A|B) hem A'yı hem de B'yi seçer.
İleri Seçimler listesinde bir adım ileri gider.
Geri Seçimler listesinde bir adım geri gider.
Pareto Seçimi Bir ifadeye veya yüzde değerine dayanarak, belirtilen alanda bir pareto seçimi yapar. Bu tür bir seçim, genellikle 80/20 kuralına göre, bir hesaplamaya en fazla katkı sağlayan öğeleri seçmek için kullanılır. Örneğin, cironun %80'ine en çok katkı sağlayan müşterileri bulmak için, alan olarak Customer; ifade olarak sum(Turnover), yüzde olarak da 80 kullanılmalıdır.
Alanı Kilitle Belirtilen alandaki seçimleri kilitler.
Tümünü Kilitle Tüm alanlardaki tüm değerleri kilitler.
Alanın Kilidini Kaldır Belirtilen alandaki seçimlerin kilidini kaldırır.
Tümünün Kilidini Kaldır Tüm alanlardaki tüm değerlerin kilidini kaldırır.
Tümünün Kilidini Kaldır ve Tümünü Temizle Tüm alanlardaki tüm değerlerin kilidini kaldırır ve tüm seçimleri temizler.
Diğer Alanları Temizle Belirtilen alan dışındaki tüm ilgili alanları temizler.
Tümünü Temizle Kilitli seçimler hariç tüm seçimleri temizler.
Alanı Temizle Belirli bir alanı temizler.
Durum İçeriğini Kopyala Seçimi Kaynak Durumu alanından Hedef Durum alanına kopyalar. Yalnızca alternatif durumlar tanımlandığında kullanılabilir.
Durum İçeriklerini Değiştir Seçimleri Durum 1 ve Durum 2 arasında değiştirir. Yalnızca alternatif durumlar tanımlandığında kullanılabilir.

Düzen

Düzen eylemleri
Eylem Açıklama
Nesneyi Etkinleştir Nesne Kimliği tarafından belirtilen nesneyi etkinleştirir. Bu fonksiyon Ajax istemcisinde çalışmaz.
Sayfayı Etkinleştir Sayfa Kimliği tarafından belirtilen sayfayı etkinleştirir.
Sonraki Sayfayı Etkinleştir Belgede bir sonraki sayfayı açar.
Önceki Sayfayı Etkinleştir Belgede bir önceki sayfayı açar.
Nesneyi En Küçük Duruma Getir Nesne Kimliği tarafından belirtilen nesneyi en küçük duruma getirir.
Nesneyi En Büyük Duruma Getir Nesne Kimliği tarafından belirtilen nesneyi en büyük duruma getirir.
Nesneyi Geri Yükle Nesne Kimliği tarafından belirtilen nesneyi geri yükler.
Durum Adını Ayarla Belirtilen Durum öğesini Nesne Kimliği tarafından belirtilen nesneye uygular. Yalnızca alternatif durumlar tanımlandığında kullanılabilir.

Seçim İmi

 • Seçim İmi Uygula: Seçim İmi Kimliği tarafından belirlenen bir seçim imini uygular. İki seçim imi aynı kimliğe sahipse, belge seçim imi uygulanır. Sunucu seçim imini uygulamak için Server\bookmarkID öğesini belirleyin. 
 • Seçim İmi Oluştur: Geçerli seçimden bir seçim imi oluşturur. Seçim İmi Kimliği ve Seçim İmi Adı öğelerini belirtin. Gizli bir seçim imi oluşturmak için Gizli seçeneğini belirleyin.
 • Seçim İmini Değiştir: Seçim İmi Kimliği tarafından belirtilen seçim imini geçerli seçimle değiştirir.

Yazdır

 • Nesneyi Yazdır: Nesne Kimliği tarafından belirtilen nesneyi yazdırır. Nesnenin varsayılan yazıcı dışında başka bir yazıcıya gönderilmesi gerekirse Yazıcı adı'nı belirtin. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.)
 • Sayfayı Yazdır: Sayfa Kimliği tarafından belirtilen sayfayı yazdırır. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.) Bu fonksiyon, AJAX istemcisinde çalışmaz.
 • Raporu Yazdır: Rapor Kimliği tarafından belirtilen raporu yazdırır. Raporun varsayılan yazıcı dışında başka bir yazıcıya gönderilmesi gerekirse, Yazıcı Adı'nı belirtin. Windows yazdırma diyalog penceresinin gösterilmesini istiyorsanız, Yazdırma Diyaloğu Penceresini Göster onay kutusunu işaretleyin. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.)

Harici

 • Dışarı Aktar: Belirli bir alanlar kümesini içeren bir tabloyu dışarı aktarır; ancak yalnızca yapılan seçime göre uygulanabilir olan kayıtlar dışarı aktarılır. Eylem Ayarlarını Dışarı Aktar diyalog penceresini açmak için, Eylemler sayfasındaki Kurulum düğmesine tıklayın. Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.

  Bilgi notuBu fonksiyon AJAX istemcisinde çalışmaz.
 • Başlat: Harici bir programı başlatır. Eylemler diyalog penceresinde şu ayarlar yapılandırılabilir:
  • Uygulama: Başlatılması gereken uygulamayı bulmak için Gözat... düğmesine tıklayın. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.)
  • Dosya Adı: Yukarıda belirtilen uygulamayla açılması gereken dosyanın yolunu girin. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.)
  • Parametreler: Uygulamanın başlatılacağı komut satırı için parametreleri belirtin. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.)
  • Çalışma Dizini: Başlatılacak uygulama için çalışma dizinini belirler. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.)
  • QlikView kapatıldığında uygulamadan çık: QlikView kapatıldığında uygulamayı kapanmaya zorlar. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.)
  • Bilgi notuBu fonksiyon AJAX istemcisinde çalışmaz.
 • URL Aç: Başka bir QlikView belge içinden (belge zinciri) bir QlikView belgeye URL açmak için URL Aç kullanabilirsiniz. Bu ayar, URL'yi varsayılan web tarayıcısında açar. Bu işlev, belge ve sayfa tetikleyici olarak kullanılamaz. URL Aç kullanılıyorsa, belge adını eylem dizesine küçük harflerle girdiğinize emin olun.
  Mümkün olduğunda, URL Aç yerine QlikView Belgesi Aç kullanın.

  Bilgi notuURL'lerde Javascript kullanılması varsayılan olarak engellenir.

  Custom.config dosyasındaki PreventJavascriptInObjectActions parametresini değiştirerek URL'lerde Javascript'e izin verebilirsiniz.

 • QlikView Belgesi Aç: Başka bir QlikView belge içinden (belge zinciri) bir QlikView belge açmak için QlikView Belge Aç kullanabilirsiniz. Bu işlev belge veya sayfa tetikleyici olarak kullanılamaz. Daha fazla bilgi için bkz. Belge zincirleme örnekleri.

 • Makroyu Çalıştır: Çalıştırılacak makronun yolunu ve adını girin. Daha sonra Modül Düzenle diyalog penceresinde bir makronun düzenlenebileceği bir adı veya dinamik güncelleştirme için bir hesaplanan ifadeyi girin.
 • Değişkeni Ayarla: Belirtilen değişkene bir değer atar.
 • Bilgiyi Göster: Alan tarafından belirtilen bir alan için metin dosyası veya resim gibi ilişkilendirilmiş bilgi gösterir. Bu fonksiyon AJAX istemcisinde çalışmaz.
 • Bu Belgeyi Kapat: Etkin QlikView belgesini kapatır.
 • Yeniden Yükle: Geçerli belgede bir yeniden yükleme gerçekleştirir. Bu fonksiyon hem AJAX istemcisinde hem de IE eklentisinde çalışmaz.
 • Dinamik Güncelleştirme: Geçerli anda yüklenen belgede verilerin dinamik güncelleştirmesini gerçekleştirir. Dinamik güncelleştirmenin deyimi, Deyim alanına girilmelidir.
  Dinamik Güncelleştirmenin amaçlanan kullanımı, QlikView Yöneticisinin, belgede bir yeniden yükleme çalıştırmadan, bir QlikView belgesine tek bir kaynaktan sınırlı miktarda veri beslemesine izin verir. Analiz, QlikView Server'a birden fazla istemcinin bağlanmasıyla gerçekleştirilebilir.

  Bilgi notuYüklenen bilgiler yalnızca RAM'de saklanır; bu nedenle belgede bir yeniden yükleme gerçekleştirilirse, Dinamik Güncelleştirme kullanarak eklenen veya güncelleştirilen tüm veriler kaybolur.

  Aşağıdaki dilbilgisi, Dinamik Güncelleştirme özelliğiyle birlikte kullanılabilecek olası deyimleri ve bileşenlerini açıklar:

  • statements ::= statement { “;” statement }
  • statement ::= insert_statement | update_statement | delete_statement | begin_transaction_statement | commit_transaction_statement
  • insert_statement ::= "INSERT" "INTO" ("*" | table_name) field_list "VALUES" value_list {"," value_list} ["KEY" ["AUTO" | (" (" field_list ")")] ["REPLACE" (["WITH" "ONE"] | "EACH") ]]
  • update_statement ::= "UPDATE" ("*" | table_name) set_clause {"," | set_clause} "WHERE" condition ["AUTO" "INSERT"]
  • delete_statement ::= "DELETE" "FROM" ("*" | table_name] "WHERE" condition
  • begin_transaction_statement ::= "BEGIN" ("TRANSACTION" | "TRAN") [trans_name]
  • commit_transaction_statement ::= "COMMIT" ["TRANSACTION" | "TRAN"] [trans_name]
  • table_name ::= identifier | quoted_name
  • field_list ::= "(" field_name {"," field_name} ")"
  • value_list ::= "("value {"," value} ")"
  • set_clause ::= "SET" field_name "=" any_valid_non_aggregated_qlikview_expression
  • field_name ::= identifier | quoted string
  • value ::= identifier | any_qlikview_number | quoted string
  • condition ::= any_valid_non_aggregated_qlikview_expression
  • identifier ::= any_qlikview_identifier
  • quoted_string ::= "[" [^]]+ "]"

  Örnek:  

  UPDATE AbcTable SET Discount = 123 WHERE AbcField=1

  Bilgi notu Bu özelliği kullanmak için, hem Belge hem de Sunucu üzerinde Dinamik Güncelleştirmeye izin verilmelidir.

Belge zincirleme örnekleri

Belge zinciri oluşturmak için QlikView Belgesi Aç'ı kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki ayarlar uygulanabilir:

 • Durum aktar: Seçimleri orijinal belgeden hedef belgeye aktarmak için. Hedef belgede ilk olarak seçimler temizlenecektir.

 • Durumu geçerli öğenin üzerine uygula: Hedef belgenin seçimlerini korumak ve orijinal belgenin seçimlerini bunların üzerine uygulamak için.

  Bilgi notu İki belgede yapılan seçimler çakışıyorsa Durumu geçerli öğenin üzerine uygula kullanmak beklenmeyen sonuçlar döndürebilir.

 • Aynı pencerede aç: AJAX ZFC istemcisini kullanırken, yeni belgeyi aynı tarayıcı sekmesinde açmak için.

  Bilgi notuQlikView Plug-In kullanılırken, QlikView Belgesi Aç eylemi etki alanı dışındaki kullanıcılar için desteklenmez.

QlikView belgeleri: Hedef dosyanın uzantısı dahil edilmelidir. Zincirli belgeler aynı klasör yapısında (bağlama) depolandığı sürece bir QlikView belgesinden diğerine gitmek için göreli yollar tüm istemcilerde desteklenir.

Aşağıdaki örneklerde dosya yolunun hedef dosyaya nasıl yazılacağı gösterilmektedir:

Örnek: Aynı klasör yapısında (aynı bağlama) bulunan dosya.

 • Hedef dosya aynı klasördeyse:
  DestinationDoc.qvw

 • Hedef dosya bir alt klasördeyse:
  SubFolder/DestinationDoc.qvw

 • Hedef dosya bir üst klasördeyse:
  ../DestinationDoc.qvw

 • Hedef dosya bir üst ve paralel klasördeyse:
  ../ParallelFolder/DestinationDoc.qvw

Örnek: Farklı klasör yapısında (farklı bağlama) bulunan dosya. Farklı bağlamalar arasında göreli yol sadece Ajax istemcide desteklenmektedir.

 • Hedef dosya farklı bağlamadaysa:
  ../DifferentMount/DestinationDoc.qvw

Örnek: Bir QlikView belgesine gelmek için bağlama yolunu kullanma. Yolu bağlanmış klasörlere ayarlama sadece Ajax istemcide desteklenmektedir.

 • Hedef dosya aynı bağlanmış klasördeyse:
  \Mount\DestinationDoc.qvw

 • Hedef dosya farklı bir bağlanmış klasördeyse:
  \DifferentMount\DestinationDoc.qvw

  Bilgi notuBağlı klasörlerle belge zincirleme, QlikView Plug-In ile çalışmaz.

Örnek: Bir QlikView belgesine gelmek için mutlak yolu kullanma. Belge zincirleme için mutlak yolların kullanımı Ajax istemcide ve QlikView Desktop'de desteklenir.

 • Yerel Kök klasör veya bağlamaya mutlak yol:
  C:\...\DestinationDoc.qvw

 • Bir Ağ Paylaşımına mutlak yol:
  \\SharedStorage\...\DestinationDoc.qvw

Qlik Sense Cloud hub'ındaki QlikView uygulamaları: Yola değil, AppId'ye ihtiyacınız vardır. Uygulamaların QlikView Desktop içinde hazırlanması ve güncellenmesi gerekir. AppId, uygulama hub'da açıkken URL'de bulunur.

Örnek

URL https://qcs.us.qlikcloud.com/qv/opendoc.htm?document=1cc71b323f172f93a8121ce1456cdg ise. AppId 1cc71b323f172f93a8121ce1456cdg olur.

 

Bilgi notuDiğer eylemleri tetikleyen ve bu nedenle basamaklayan eylemler olarak adlandırılan eylemler, öngörülemeyen sonuçlara neden olabilir ve desteklenmez.
Bilgi notu

QlikView Server'da belgelerle çalışırken belirli makro tetikleyicilerin davranışlarına ilişkin sınırlamalar vardır.

QV-Server üzerindeki QV Belgelerinde Makro Kullanma

Eylem Ayarlarını Dışarı Aktar Diyalog Penceresi

Seçim

Bu grupta, hangi alanların dışarı aktarılması gerektiğini ayarlarsınız.

Seçim seçenekleri
Seçenek Açıklama
Alanlar Alanlar kutusunda, kullanılabilir alanların bir listesi vardır.
Satırları Dışarı Aktar Bu kutuda, dışarı aktarmak için seçtiğiniz alanlar vardır. Çoklu değerlere izin verdiğiniz alanlar yıldız işaretiyle belirtilir.
Ekle > Alanları Satırları Dışarı Aktar kutusuna ekler.
< Kaldır Alanları Satırları Dışarı Aktar kutusundan kaldırır.
Yükselt Seçilen alanı bir adım yukarı, yani dışarı aktarma tablosunda bir adım sola taşır.
İndirge Seçilen alanı bir adım aşağı, yani dışarı aktarma tablosunda bir adım sağa taşır.
Çoklu Değer (*) Satırları Dışarı Aktar kutusunda bir alanı işaretlediğinizde ve kontrolü seçtiğinizde, bir alanın dışarı aktarma listesinde birden fazla değer almasına izin verirsiniz.

Dışarı Aktar:

Bu grupta, değerleri bir dosyaya mı yoksa panoya mı dışarı aktarmak istediğinizi seçebilirsiniz.

Dışa aktarma seçenekleri
Seçenek Açıklama
Dosya

Bir dosyaya dışarı aktarırsanız, bu onay kutusunu işaretlemeniz ve dosya adını girmeniz gerekir. Herhangi bir dosya adı girilmezse, değerler panoya dışarı aktarılır. Dosya adı bir hesaplanan formül olarak girilebilir.

Hesaplamalı formüller için ifade söz dizimi

Gözat Değerlerin dışarı aktarılması gereken dosyaya göz atmanıza izin veren Dosyayı Dışarı Aktar diyalog penceresini açar.
Pano Varsayılan ayar. Herhangi bir dosya belirtilmezse, değerler panoya dışarı aktarılır.
Alan Seçimleri Bu kontrol işaretlenmezse, dışarı aktarma dosyası, her seçilen alan için, tüm olası alan değerlerini bir satırda ve sekmeyle ayrılmış olarak alır.
Etiketleri Dahil Et Bu kontrol seçilirse, satırdaki ilk konum (Alan Seçimleri ayarlandığında) veya ilk kayıt (Kayıtlar ayarlandığında) alan adlarını içerir.
Kayıtlar Bu kontrol seçilirse, dışarı aktarma dosyası, seçilen her alan için sekmelerle ayrılmış bir sütuna sahip olur.
Varolan Dosyaya Ekle Bu kontrol seçilirse, dosyanın zaten mevcut olması durumunda dışarı aktarma bu dışarı aktarma dosyasına eklenir. Mevcut bir dosyaya eklenirken, etiketler dışarı aktarılmaz. Dışarı aktarma dosyası yoksa, bu bayrağın bir anlamı yoktur.

Sayı Biçimlendirme

Diğer bazı programlar sayı biçimli sayıları doğru olarak işlemede sorun yaşayabilir. QlikView, sayısal verilerin sayı biçimlendirmesi için dosyalara ya da panoya dışarı aktarılabilecek üç seçenek sunmaktadır.

Yeni dışa aktarma düğmeleri, varsayılan ayarı şuradan devralır: Kullanıcı Tercihleri: Dışa aktarma sayfası. Bununla birlikte, ayar her bir dışarı aktarma düğmesi için ayrı ayrı yapılabilir.

 • Tam Biçim: QlikView'a sayısal verileri, belgenin sayfa nesnesinde gösterildiği gibi, tam sayı biçimiyle dışarı aktarma talimatını verir.
 • Binlik Ayracı Yok: Varolan binlik ayırıcıları sayısal verilerden çıkarılır.
 • Biçimlendirme Yok: Tüm sayı biçimlendirmesini veriden kaldırır ve ham sayıları dışarı aktarır. Ondalık ayırıcı, sistem ayarlarında (Denetim Masası) tanımlandığı gibi olur.
Bilgi notu

QlikView Server'da belgelerle çalışırken belirli makro tetikleyicilerin davranışlarına ilişkin sınırlamalar vardır.

QV-Server üzerindeki QV Belgelerinde Makro Kullanma

Yazı Tipi

Burada, kullanılacak yazı tipinin Yazı Tipi, Yazı Tipi Stili ve Boyut özellikleri ayarlanabilir.

Yazı tipi, tek bir nesne için (Nesne Özellikleri: Yazı Tipi) veya bir belgedeki tüm nesneler için (Nesnelere Uygula; Belge Özellikleri: Yazı Tipi

Buna ek olarak, yeni nesneler için varsayılan belge yazı tipleri Belge Özellikleri: Yazı Tipi bölümünde ayarlanabilir. İki varsayılan yazı tipi vardır:

 1. Birinci varsayılan yazı tipi (Liste Kutuları, Grafikler, vs) liste kutuları ve grafikler de dahil olmak üzere birçok nesne için kullanılır.
 2. İkinci varsayılan yazı tipi (Metin Nesneleri ve Düğmeleri) genellikle daha büyük yazı tipine ihtiyaç duyan düğmeler ve metin kutuları için kullanılır.

Son olarak, yeni belgeler için varsayılan yazı tipleri Kullanıcı Tercihleri: Yazı Tipi bölümünde ayarlanabilir.

Grafikler, düğmeler ve (arama nesneleri hariç) metin nesneleri için bir yazı tipi Renk öğesi de belirtilebilir. Renk Sabit olabileceği gibi, bir ifadeden dinamik olarak da hesaplanabilir (Hesaplanan). İfade, renk fonksiyonları kullanılarak oluşturulan geçerli bir renk temsili olmalıdır. İfadenin verdiği sonuç geçerli bir renk temsili oluşturmuyorsa, yazı tipi varsayılan olan siyah renge döner.

Renk fonksiyonları

Ek ayarlar şunlardır:

 • Kabartı Gölgesi: Bu seçenek işaretlenirse metne kabartı gölgesi eklenir.
 • Altını Çiz: Bu seçenek işaretlenirse metnin altı çizili olur.

Seçilen yazı tipinin örneği ön izleme bölmesinde gösterilir.

Düzen

Düzen ayarı, Nesne Özellikleri sayfasından yapılırsa, yalnızca geçerli nesneye uygulanır.
Düzen ayarı, Belge Özellikleri sayfasından yapılırsa, belgede belirlenen türlerdeki tüm nesnelere uygulanır.

Kenarlıkları Kullan

Sayfa nesnesi etrafındaki kenarlık kullanmak için bu ayarı etkinleştirin. Aşağı açılan menüden seçim yaparak kenarlık türünü belirleyin.

 • Gölge Yoğunluğu: Gölge Yoğunluğu aşağı açılan menüsü, sayfa nesnelerini çevreleyen gölgenin yoğunluğunu ayarlamayı sağlar. Ayrıca Gölge Yok seçeneği de vardır.
 • Kenarlık Stili: Aşağıdaki önceden tanımlanmış kenarlık türleri kullanılabilir:
  • Düz: Düz, tek renkli kenarlık.
  • Basılı: Sayfa nesnesinin arka plandan bastırıldığı izlenimini veren kenarlık.
  • Yükseltilmiş: Sayfa nesnesini arka plandan yükseltildiği izlenimini veren kenarlık.
  • Duvarlı: Sayfa nesnesinin etrafında duvar izlenimi veren kenarlık.
 • Kenarlık Genişliği: Bu seçenek tüm kenarlık türleri için kullanılabilir durumdadır. Genişlik mm, cm, inç (", inch), piksel (px, pxl, pixel), punto (pt, pts, point) veya docunits (du, docunit) cinsinden tanımlanabilir.
 • Renk: Tüm kenarlık türleri için renk paletinden uygun temel rengin seçilebileceği diyalog penceresini açmak için bu düğmeye tıklayın.
 • Gökkuşağı: Tüm kenarlık türleri için gökkuşağı renkli kenarlık oluşturur. Gökkuşağı, sayfa nesnesinin üstünden seçilen temel renkle başlar.

Basitleştirilmiş Stil Oluşturma Modu tercih edildiğinde (Belge Özellikleri: Genel içinde) kenarlık türü seçeneği yoktur; yalnızca Gölge Yoğunluğu aşağı açılan menüsü ve Kenarlık Genişliği ayarı kullanılabilir.

Yuvarlak Köşeler

Yuvarlak Köşeler grubunda, sayfa nesnesinin genel şekli tanımlanır. Bu ayarlar, süper elips aracılığıyla mükemmel daireden/elipsten dikdörtgene kadar sayfa nesnelerinin çizilmesini sağlar. Yuvarlak Köşeler yalnızca Gelişmiş Stil Oluşturma Modu'nu seçtiyseniz kullanılabilir (Belge Özellikleri: Genel içinde bulunur).

 • Yuvarlak Köşeler: Bu seçenek işaretlendiğinde, yuvarlak kenarlı şekiller için alternatifleri olası kılar.
 • Köşeler: Buna karşılık onay kutusunun işaretlenmemiş kaldığı köşeler dikdörtgen olarak çizilir.
 • Kare Olma Durumu: 2 ile 100 arasındaki bir değişken sayısıdır; burada 100 değeri mükemmel köşeli kenarlara sahip dikdörtgeni tanımlarken, 2 değeri mükemmel elipse (1:1 en boy oranlı daireye) karşılık gelir. 2 ile 5 arasındaki kare olma durumu, genellikle yuvarlak köşeler elde etmek için optimum değerdir.
 • Köşe Yarıçapı: Bu ayar, sabit mesafedeki (Sabit) veya toplam dörtgenin yüzde birimindeki (Bağıntılı (%)) köşelerin yarıçapını belirler. Bu ayar, Kare Olma Durumu altında ayarlanmış temeldeki genel şekil tarafından etkilenen köşelerin kapsamını kontrol etmenizi sağlar. Mesafe mm, cm, inç (", inch), piksel (px, pxl, pixel), punto (pt, pts, point) veya docunits (du, docunit) cinsinden tanımlanabilir.

Katman

Katman grubunda, nesne üç katmandan birinde yer alacak şekilde tanımlanabilir.

 • Alt: Alt katman özelliğine sahip sayfa nesnesi, Normal ve Üst katmanlardaki sayfa nesnelerini asla belirsiz hale getiremez. Bu sayfa nesnesi yalnızca Alt katmanındaki diğer sayfa nesnelerinin üstüne yerleştirilebilir.
 • Normal: Oluşturulduğunda, sayfa nesneleri Normal (orta) katmanda yer alır. Normal katmandaki sayfa nesnesi, Alt katmandaki sayfa nesneleri tarafından asla belirsiz hale getirilemez ve Üst katmandaki sayfa nesnelerini asla belirsiz hale getiremez.
 • Üst: Üst katmandaki sayfa nesnesi, Normal ve Alt katmanlardaki sayfa nesneleri tarafından asla belirsiz hale getirilemez. Yalnızca Üst katmandaki diğer sayfa nesneleri bu sayfa nesnelerinin üzerine yerleştirilebilir.
 • Özel: Üst, Normal ve Alt katmanlar, sırasıyla 1, 0 ve -1 olarak dahili olarak numaralandırılmış katmanlara karşılık gelir. Aslında, -128 ile 127 arasındaki tüm değerler kabul edilir. İstediğiniz değeri girmek için bu seçeneği belirleyin.

Tema Oluşturucu...

Yeni bir düzen teması oluşturabileceğiniz Tema Oluşturucu sihirbazını açar.

Tema Uygula ...

Nesneye, sayfaya veya belgeye bir düzen teması uygulayabilirsiniz.

Düzen Temaları

Göster

Göster grubunda, sayfa nesnesinin görüntülendiği koşullar belirlenebilir.

 • Her Zaman: Sayfa nesnesi her zaman görüntülenir.
 • Koşullu: Sayfa nesnesi, örneğin seçimler vb. öğelere göre sürekli değerlendirilen bir koşullu fonksiyona bağlı olarak gösterilir veya gizlenir. Sayfa nesnesi yalnızca koşul FALSE değerini döndürdüğünde gizlenir.

  Koşullu fonksiyonlar

Bilgi notu

Belge için Yönetici ayrıcalıklarına sahip olan kullanıcılar, tüm gösterme koşullarını geçersiz kılmak için Tüm Sayfaları ve Sayfa Nesnelerini Göster seçeneğini kullanabilirler (Belge Özellikleri: Güvenlik içinde). Bu fonksiyon, Ctrl+Shift+S tuşlarına basılarak değiştirilebilir.

Belge Özellikleri: Güvenlik

Seçenekler

Seçenekler grubunda, sayfa nesnesini taşıma ve yeniden boyutlandırma devre dışı bırakılabilir. Bu gruptaki ayarlar, yalnızca karşılık gelen onay kutuları Belge Özellikleri: Düzen ve Sayfa Özellikleri: Güvenlik içinde etkinleştirilmişse geçerlidir.

 • Taşımaya/Boyutlandırmaya İzin Ver: Bu seçeneğin seçimi kaldırılmışsa, sayfa nesnesi taşınamaz veya boyutlandırılamaz.
 • Kopyalamaya/Klon Oluşturmaya İzin Ver: Bu seçeneğin seçimi kaldırılmışsa, sayfa nesnesinin kopyası oluşturulamaz.
 • Bilgiye İzin Ver: Bilgi fonksiyonu kullanımdayken, bir alan değerinin bununla ilişkilendirilmiş bilgi içerdiği her seferinde, pencere başlığında bir bilgi simgesi görüntülenir. Bilgi simgesinin başlıkta görüntülenmesini istemiyorsanız, bu seçeneğin işaretini kaldırabilirsiniz.

  Info
 • Veriye Göre Boyutlandır: Normalde, seçimler tablonun boyutunun sayfa nesnesi için tahsis edilenden daha küçük olmasına neden olduğunda, QlikView'daki tüm tablo sayfa nesnelerinin etrafındaki kenarlıklar küçülür. Bu onay kutusunun seçimi kaldırıldığında, boyutun bu otomatik ayarlanması kapatılır ve fazlalık alanı boş bırakılır.

Kaydırma Sürgüleri

Kaydırma çubuğu düzenini değiştirmek için çeşitli kontroller Kaydırma Sürgüleri grubunda bulunur.

 • Kaydırma Konumunu Koru: Bu ayar etkin durumdayken, bir başka nesnede bir seçim yapıldığında, QlikView, tablo ve grafiklerin kaydırma konumunu bir kaydırma çubuğuyla korumaya çalışır. Bu ayarın aynı zamanda Kullanıcı Tercihleri: Nesneler bölümünde de etkinleştirilmesi gerekir. Belgeyi kapattığınızda kaydırma konumu korunmaz.
 • Kaydırma Düğmeleri: Kaydırma düğmesi rengini ayarlar. Düğmeye tıklayarak bir renk seçin. Orta dereceli gri tonların kaydırma çubukları için çoğunlukla en iyi sonucu verdiğini unutmayın. Her iki renk de uygun düğmeye tıkladığınızda açılan Renk Alanı diyalog penceresi aracılığıyla düz renk veya gradyan olarak tanımlanabilir.
 • Kaydırma Arka Planı: Kaydırma çubuğu arka planı rengini ayarlar. Düğmeye tıklayarak bir renk seçin.
 • Kaydırma Çubuğu Genişliği: Bu kontrol, kaydırma çubuğu sembollerinin hem genişliğini hem de göreceli boyutunu etkiler.
 • Kaydırma Stili: Kaydırma çubuk stilini ayarlar. Aşağı açılan kontrolden bir stil seçin. Klasik kaydırma çubuğu stili, QlikView 4/5 kaydırma sürgülerine karşılık gelir. Standart kaydırma çubuğu stili, daha modern bir görünüm sunar. Üçüncü stil olan Açık stili, daha ince ve daha açık çubuktur.
  Kaydırma çubuğu stilinin görülebilmesi için Stil Oluşturma Modu Gelişmiş olarak ayarlanmalıdır. Bu ayarı bulmak için, Genel sekmesinden Ayarlar açılan menüsünü açıp Belge Özellikleri'ni seçin.

 

 • Uygula...: Düzen sayfasında ayarlanmış özelliklerin uygulanacağı yeri ayarlayabileceğiniz Başlık ve Kenarlık Özellikleri diyalog penceresini açar.

Başlık

Başlık ayarı, Nesne Özellikleri sayfasından yapılması durumunda yalnızca geçerli nesneye uygulanır.
Başlık ayarı, Belge Özellikleri sayfasından yapılması durumunda, belgede bulunan belirtilen türlerdeki tüm nesnelere uygulanır.

Başlık sayfasında, nesnenin genel düzeninden tamamen farklı düzen seçenekleri belirtin.

 • Başlığı Göster: Bu seçenek işaretlendiğinde, sayfa nesnesinin en üst kısmına bir başlık çizilir. Liste kutuları ve diğer "kutu nesneleri" için seçenek varsayılan olarak açık olur; ancak düğmeler, metin nesneleri ve çizgi/ok nesneleri için açık olmaz.
 • Başlık Metni: Metin kutusuna, sayfa nesnesinin başlığında gösterilecek bir başlık girebilirsiniz. Başlık yazı tipini değiştirmek için Yazı Tipi... düğmesini kullanın.

Başlığın farklı durumlarındaki renklerini ayarlayın. Etkin Renkler ve Etkin Olmayan Renkler için ayarlar birbirinden ayrı olarak yapılabilir.

Renk Alanı diyalog penceresini açmak için Arka Plan Rengi veya Metin Rengi düğmesine tıklayın. Arka Plan Rengi, Renk Alanı diyalog penceresinde düz veya gradyan renk olarak tanımlanabilir. Metin Rengi, renk fonksiyonları kullanılarak Sabit veya Hesaplanan renk olarak tanımlanabilir.

Renk fonksiyonları

 • Metni Kaydır: Bu seçenek işaretlenmişse, başlık iki veya daha fazla satırda görüntülenir.
 • Başlık Yüksekliği (Satırlar): Bu düzenleme kutusundaki başlık satırı sayısını ayarlayın.

QlikView nesnesinin tam boyutu ve konumu, Normal veya En Küçük Duruma Getirilmiş QlikView sayfa nesnesine yönelik boyut/konum ayarları ile belirlenebilir ve ayarlanabilir. Bu ayarlar piksel cinsinden ölçülür:

 • X-kon: Sayfa nesnesinin sol tarafının yatay konumunu, sayfanın sol kenarına göre ayarlar.
 • Y-kon: Sayfa nesnesinin üst tarafının dikey konumunu, sayfanın üst kenarına göre ayarlar.
 • Genişlik: QlikView sayfa nesnesinin genişliğini ayarlar.
 • Yükseklik: QlikView sayfa nesnesinin yüksekliğini ayarlar.

Başlık etiketinin yönlendirmesi, Başlık Hizalaması seçenekleriyle değiştirilebilir:

 • Yatay: Etiket yatay olarak şu yönlerde hizalanabilir: Başlık alanı içinde Sol, Orta veya Sağ.
 • Dikey: Etiket dikey olarak şu yönlerde hizalanabilir: Başlık alanı içinde Üst, Orta veya Alt.

Özel Simgeler
Sayfa nesnelerinin nesne menüsü komutlarının çoğu, başlık simgesi olarak yapılandırılabilir. Listedeki her bir komutun solundaki onay kutusunu işaretleyerek, başlık simgeleri olarak gösterilecek komutları seçin.

Bilgi notuÖzel başlık simgelerini dikkatli kullanın. Çok fazla simge olması, kullanıcının kafasını karıştırabilir.
 • En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver: Bu seçenek işaretlendiğinde, nesnenin en küçük duruma getirilebilir olması şartıyla, sayfa nesnesinin pencere başlığında bir en küçük duruma getir simgesi görüntülenir. Bu, ayrıca, nesnenin başlığına çift tıklanarak en küçük duruma getirilmesini mümkün kılar.
 • Otomatik Olarak En Küçük Duruma Getir: Bu seçenek, En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver öğesi işaretlendiğinde kullanılabilir hale gelir. Aynı sayfa üzerindeki birkaç sayfa nesnesi için Otomatik Olarak En Küçük Duruma Getir öğesi işaretlendiğinde, biri hariç tümü istendiği zaman otomatik olarak en küçük duruma getirilir. Bu, örneğin, aynı sayfa alanında birkaç grafiğin dönüşümlü olarak görüntülenmesi için kullanışlıdır.
 • En Büyük Duruma Getirmeye İzin Ver: Bu seçenek işaretlendiğinde, nesnenin en büyük duruma getirilebilir olması şartıyla, sayfa nesnesinin pencere başlığında bir en büyük duruma getir simgesi görüntülenir. Bu, ayrıca, nesnenin başlığına çift tıklanarak en büyük duruma getirilmesini mümkün kılar. En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver ve En Büyük Duruma Getirmeye İzin Ver öğelerinin her ikisi de işaretlendiğinde, çift tıklama işlemi nesnenin en küçük duruma getirilmesini etkiler.
 • Yardım Metni: Burada, açılan pencerede görüntülenecek yardım metnini girebilirsiniz. Yardım metni, bir hesaplanan formül olarak belirtilebilir. Bu seçenek, belge seviyesinde kullanılamaz. Uzun formüllerin daha kolay düzenlenmesi amacıyla İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın.


  Hesaplamalı formüller için ifade söz dizimi

  Örneğin sayfa nesnesinin açıklamasını girin. Nesnenin pencere başlığına yardım simgesi eklenir. Fare imleci simgenin üzerinde olduğunda, metin açılan pencerede görüntülenir.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!

Analiz Modernleştirme Programına katılın

Remove banner from view

Analiz Modernleştirme Programı ile değerli QlikView uygulamalarınızı ödün vermeden modernleştirin. Bize ulaşmak ve daha fazla bilgi almak için buraya tıklayın: ampquestions@qlik.com