Ana içeriğe geç

NULL değerlerin ifadelerde yayılması

BU SAYFADA

NULL değerlerin ifadelerde yayılması

NULL değerler, birkaç mantıksal ve oldukça makul kurala göre ifade içinde yayılır.

Fonksiyonlar

Genel kural şudur: Parametreler fonksiyonun tanımlandığı aralığın dışına çıktığında fonksiyonlar NULL değer döndürür.

Example:  

 • asin(2) şunu döndürür: NULL
 • log(-5) şunu döndürür: NULL
 • round(A,0) şunu döndürür: NULL

Yukarıdakinin bir sonucu olarak, değerlendirme için gerekli olan parametrelerden herhangi birinin NULL olması durumunda fonksiyonlar genellikle NULL sonucunu döndürür.

Example:  

 • sin(NULL) şunu döndürür: NULL
 • chr(NULL) şunu döndürür: NULL
 • if(NULL, A, B) şunu döndürür: B
 • if(True, NULL, A), NULL döndürür 
 • if(True, A, NULL), A döndürür 

İkinci kuralın istisnası, türü test eden mantıksal fonksiyonlardır.

Example:  

 • isnull(NULL), True (-1) döndürür
 • isnum(NULL), False (0) döndürür

Aritmetik ve dize işleçleri

Bu işleçlerin herhangi bir tarafında NULL ile karşılaşılırsa NULL sonucu döndürülür.

Example:  

 • A + NULL şunu döndürür: NULL
 • A - NULL şunu döndürür: NULL
 • A / NULL şunu döndürür: NULL
 • A * NULL, NULL döndürür 
 • NULL / A, NULL döndürür 
 • 0 / NULL, NULL döndürür 
 • 0 * NULL, NULL döndürür 
 • A & NULL, A döndürür 

İlişkisel işleçler

İlişkisel işleçlerin herhangi bir tarafında NULL ile karşılaşılırsa özel kurallar geçerlidir.

Example:  

 • NULL rel.op NULL şunu döndürür: NULL
 • A <> NULL, True (-1) döndürür
 • A < NULL, False (0) döndürür
 • A <= NULL, False (0) döndürür 
 • A = NULL, False (0) döndürür 
 • A >=, False (0) döndürür 
 • A > NULL, False (0) döndürür