Ana içeriğe geç

Mantıksal tablolar

Her LOAD veya SELECT deyimi bir tablo oluşturur. Normalde, QlikView bunların her birinin sonucuyla bir mantıksal tablo olarak işlem yapar. Ancak, bu kurala yönelik birkaç özel durum mevcuttur:

  • İki veya daha fazla deyim aynı alan adlarına sahip tablolar ortaya çıkarırsa, bu tablolar birleştirilir ve tek bir mantıksal tablo olarak işlem yapılır.
  • Bir LOAD veya SELECT deyiminden önce aşağıdaki niteleyicilerden herhangi biri geliyorsa, veriler değiştirilir veya farklı şekilde işlem yapılır:
Mantıksal tablo niteleyicileri
Niteleyici Açıklama
concatenate Bu tablo, başka bir adlandırılmış tabloyla veya önceden oluşturulan son mantıksal tabloyla birleştirilir (veya buna eklenir).
crosstable Bu tablo, çapraz tablo biçiminden sütun biçimine dönüştürülür.
generic Bu tablo, birkaç başka mantıksal tabloya bölünür.
info Bu tablo bir mantıksal tablo olarak değil, dosyalar, sesler, URL'ler vb. gibi harici bilgilere bağlantılar içeren bir bilgi tablosu olarak yüklenir.
intervalmatch Bu tablo (tam olarak iki sütun içermesi gerekir), belirtilen bir alanda ayrık sayılarla ilişkilendirilen sayısal aralıklar olarak yorumlanır.
join Bu tablo, QlikView tarafından başka bir adlandırılmış tabloyla veya önceden oluşturulan son mantıksal tabloyla, ortak alanlar üzerinde birleştirilir.
keep Bu tablo, başka bir adlandırılmış tabloyla veya önceden oluşturulan son mantıksal tabloyla ortak olan alanlara indirgenir.
mapping Bu tablo (tam olarak iki sütun içermelidir), diğer tablolarla asla ilişkilendirilmeyen bir eşleme tablosu olarak okunur.
semantic Bu tablo bir mantıksal tablo olarak değil, örneğin öncel, ardıl ve aynı türdeki diğer nesnelere yönelik diğer referanslar gibi birleştirilmemesi gereken ilişkiler içeren bir anlamsal tablo olarak yüklenir.

Veriler yüklendiğinde, mantıksal tablolar ilişkilendirilir.