Ana içeriğe geç

Include

Include/Must_Include değişkeni, koda eklenmesi ve kod olarak değerlendirilmesi gereken metni içeren bir dosyayı belirtir. Kodunuzun bölümlerini ayrı bir metin dosyasında depolayabilir ve birden fazla belgede yeniden kullanabilirsiniz. Bu, kullanıcı tanımlı bir değişkendir.

Syntax:  

$(Include=filename)

$(Must_Include=filename)

 

Değişkenin iki sürümü vardır:

  • Include, dosya bulunamadığı takdirde bir hata üretmez ve sessizce başarısız olur.
  • Must_Include ise dosya bulunamadığı takdirde hata üretir.

Bir yol belirtmezseniz, dosya adı QlikView belgesi çalışma dizinine göreceli olur. Mutlak bir dosya yolu da belirtebilirsiniz.

Not: set Include =filename yapısı uygulanamaz.

Examples:  

$(Include=abc.txt);

$(Must_Include=abc.txt);