Ana içeriğe geç

Tag

BU SAYFADA

Tag

Bu kod deyimi, bir veya daha fazla alana veya tabloya etiket atama yolu sağlar. Uygulamada mevcut olmayan bir alanı veya tabloyu etiketleme girişimi olursa etiketleme yoksayılacaktır. Bir alan veya etiket adının çakışan oluşları varsa, son değer kullanılır.

Syntax:  

Tag[field|fields]fieldlistwithtagname


Tag[field|fields]fieldlistusingmapname


Tagtabletablelistwithtagname

Arguments:  

Tag bağımsız değişkenleri
Bağımsız Değişken Açıklama
fieldlist Virgülle ayrılmış bir listede etiketlenmesi gereken bir veya birkaç alan.
mapname Bir mapping Load veya mapping Select deyiminde daha önce yüklenmiş bir eşleme tablosunun adı.
tablelist Etiketlenmesi gereken tabloların virgülle ayrılmış listesi.
tagname Alana uygulanması gereken etiketin adı.

Example 1:  

tagmap:

mapping LOAD * inline [

a,b

Alpha,MyTag

Num,MyTag

];

tag fields using tagmap;

Example 2:  

tag field Alpha with 'MyTag2';