Ana içeriğe geç

Rapor Düzenleyicisi: Rapor ayarları diyalog penceresi

BU SAYFADA

Rapor Düzenleyicisi: Rapor ayarları diyalog penceresi

Bu diyalog penceresinde, rapor için genel (sayfayla ilgili olmayan) ayarları bulabilirsiniz. Diyalog penceresi dört sayfa içerir.

Ayarlar Sekmesi

Bu Ayarlar sekmesi, raporun temel özelliklerini içerir:

Rapor özellikleri
Özellik Açıklama
Ad Raporun adı. Bu herhangi bir metin dizesi olabilir. Ad, dinamik güncelleştirme için bir hesaplamalı formül olarak verilebilir.
Rapor Kimliği Raporun benzersiz kimliği. Oluşturulduktan sonra, raporlar da dahil olmak üzere her QlikView düzen varlığına, Otomasyon üzerinden kontrol için benzersiz bir kimlik atanır. Kimlik, varsayılan olarak varlığın türünü tanımlayan bir harf bileşiminden ve bir sayıdan oluşur. Bir belgenin ilk raporuna ID RP01 kimliği atanır. Kimlik, belgedeki başka herhangi bir rapor, sayfa nesnesi, sayfa, seçim imi veya uyarı için geçerli olarak kullanılmayan herhangi bir diğer dizeye değiştirilebilir.
Yorum Bu, bir raporun oluşturucusunun raporun amacını veya raporla ilgili herhangi bir ayrıntıyı açıklayabileceği bir yorum alanıdır. Bu diyalog penceresi dışında kullanılmaz
Tercih Edilen Kağıt Boyutu Bu aşağı açılan menüde, rapor için amaçlanan kağıt boyutunu belirtebilirsiniz. Seçilen kağıt boyutunun oranları, sayfa ön izleme bölmesinde yansıtılır. Rapor sonuç olarak tasarlandığı boyuttan farklı bir boyuttaki kağıda yazdırılırsa, QlikView, yazdırma nesnelerini yeni kağıt boyutuna sığdırmak için yakınlaştırarak rapor içeriğini ayarlamaya çalışır.
Koşullu Göster

Bu onay kutusu işaretlenirse, sağdaki düzenleme kutusunda girilen bir koşul ifadesinin değerine göre, rapor dinamik olarak gösterilebilir veya gizlenebilir. Koşul ifadesi, kullanılabilir rapor listesi her oluşturulduğunda değerlendirilir. Rapor yalnızca koşul true sonucunu döndürdüğünde kullanılabilir. Belge için YÖNETİCİ ayrıcalıklarına sahip olan kullanıcılar, tüm gösterme koşullarını geçersiz kılmak için Tüm Sayfaları ve Sayfa Nesnelerini Göster seçeneğini (Belge Özellikleri: Güvenlik diyalog penceresinde bulunur) kullanabilir. Bu komut aşağıdaki klavye kısayoluyla da çağrılabilir: Ctrl+Shift+S.

Belge Özellikleri: Güvenlik

Kenar Boşlukları Sekmesi

Kenar Boşlukları sekmesi, rapora yönelik kenar boşluğu ayarlarını içerir. Kontroller, Yazdır diyalog penceresinin Düzen sayfasına ait kontrollerle aynıdır.

Üstbilgi/Altbilgi Sekmesi

Üstbilgi/Altbilgi sekmesi, rapora yönelik üstbilgi/altbilgi ayarlarını içerir. Kontroller, Yazdır diyalog penceresinin Üstbilgi/Altbilgi sayfasına ait kontrollerle aynıdır.

Seçimler Sekmesi

Bu Seçimler sekmesi, rapor yazdırılırken kullanılacak seçimlere yönelik ayarları içerir:

Seçim ayarları
Ayar Açıklama
İlk Seçimler Bu radyo düğmeleri, rapor yazdırmaya yönelik ilk seçimleri belirtmenize olanak tanır. Hangi ayarı kullandığınızdan bağımsız olarak, rapor yazdırmadan önce geçerli olan seçimler, yazdırmadan sonra yeniden geçerli olur.
Geçerli Seçimler Geçerli seçimleri, rapor yazdırmanın temeli olarak kullanın (varsayılan).
Tümünü Temizle Belgedeki tüm geçerli seçimler, rapor yazdırılmadan önce temizlenir. Yazdırma işlemi tamamlandıktan sonra, orijinal seçimler yeniden uygulanır.
Geçerli Seçimler Rapor yazdırılmadan önce, aşağı açılan kutuda seçilebilen bir seçim imi uygulanır. Yazdırma işlemi tamamlandıktan sonra, orijinal seçimler yeniden uygulanır.
Alanda Olası Değerler Üzerinden Raporu Döngüye Sok Bu onay kutusu işaretlendiğinde, aşağıdaki açılan kutuda belirtilen alanda bulunan her olası değer seçilerek raporun tamamı tekrar tekrar yazdırılır. Belirtilen alanda olası değer yoksa, hiçbir şey yazdırılmaz. Yazdırma işlemi tamamlandıktan sonra, orijinal seçimler yeniden uygulanır. Sayfa numaraları kullanılmışsa, bunlar yazdırılan tüm sayfalarda sürekli olarak bulunur.