Ana içeriğe geç
QlikView Proje Dosyaları

BU SAYFADA

QlikView Proje Dosyaları

Bir QlikView belgesini farklı sürümler oluşturmak üzere kullanmak için çok sayıda dosyaya kaydetmek mümkündür. Her bir dosya belgenin, sayfanın, nesnenin, kodun vb'nin bir özelliğini tanımlar.

Bu belge her açıldığında ve bir nesne veya ayar her değiştirildiğinde, bu değişiklikler farklı dosyalar kaydedilir ve belgedeki değişikliklerin takip edilmesi kolaylaştırılır. Bu şekilde değişikliği kimin yaptığı ve belgenin hangi kısmında değişiklik yapıldığı görülebilir.

Bu proje dosyalarını oluşturmak için, qvw dosyasının yanında QlikView belgesiyle aynı ada sahip bir klasör oluşturmanız ve -prj eklemeniz gerekir; örneğin, Finance.qvw olarak adlandırılan bir belgenin proje klasörü Finance-prj olmalıdır.

Bilgi notuProje dosyalarında belgeden herhangi bir veri kaydedilmez.

Proje Klasöründeki Dosyalar

QlikViewProject.xml dosyası, QlikView belgesinin parçası olan tüm nesnelerin bir listesini içerir.

Listedeki farklı sayfalar ve nesneler, nesne kimlikleriyle adlandırılırlar. Proje dosyaları:

 • QlikViewProject.xml - projeye dahil olan tüm dosyaların bir listesini içerir
 • AllProperties.xml
 • DocProperties.xml
 • DocInternals.xml
 • TopLayout.xml
 • LoadScript.txt - belge kod dosyasını içerir
 • Module.txt - varsa, belgenin makro kodunu içerir
 • Module.txt - her bir sayfa için tek bir dosya oluşturulur. Ayrıca, dosyalar, sayfadaki tüm sayfa nesnelerine yapılan başvuruları içerir.
 • Her bir sayfa nesnesi için ayrı dosyalar da oluşturulur. 
  • LB<id>.xml
  • SB<id>.xml
  • MB<id>.xml
  • TB<id>.xml
  • CH<id>.xml
  • IB<id>.xml
  • CS<id>.xml
  • BU<id>.xml
  • TX<id>.xml
  • LA<id>.xml
  • SL<id>.xml
  • SO<id>.xml
  • BM<id>.xml
  • CT<id>.xml
  • RP<id>.xml

DocProperties.xml, AllProperties.xml, DocInternals.xml ve TopLayout.xml dosyalarının tamamı belgenin farklı bölümleri için özellik ayarlarını içerir. DocBinary.dat parolalar gibi kullanıcının hassas bilgilerini içerir.

Analiz Modernleştirme Programına katılın

Bulutta Qlik Sense'i kullanmaya başlamak için QlikView yatırımınızdan faydalanarak modernleştirin.

Daha fazla bilgi edinmek mi istiyorsunuz?
Remove banner from view