Ana içeriğe geç
Duyuruyu kapat

Grafik Sıralama fonksiyonlarına örnekler

Bu örnekler rank (VRank) fonksiyonuyla sunulmuştur, ancak HRank fonksiyonuna da benzer şekilde uygulanabilir. Ancak, HRank fonksiyonunun yalnızca pivot tablolar için geçerli olduğunu unutmayın.

Example 1:  

Aşağıdaki tek boyutlu iki düz tabloyu inceleyin:

Example table image of single dimension rank
Example table image of single dimension rank, sorted by ranking column
Örnek tablo: Tek boyutlu Sıralama
Month sum(Val) rank(sum(Val))
- 110 -
1 17 3
2 9 7
3 22 1
4 16 4
5 10 6
6 5 8
7 11 5
8 20 2
Örnek tablo: Sıralama sütununa göre sıralanmış tek boyutlu sıralama
Month sum(Val) rank(sum(Val))
- 110 -
3 22 1
8 20 2
1 17 3
4 16 4
7 11 5
5 10 6
2 9 7
6 5 8

İki tablo da aynıdır; ancak ilk tablo ilk sütuna göre sıralanmışken, ikinci tablo son sütuna göre sıralanmıştır. Bu, rank temel fonksiyonuna örnek teşkil eder. En yüksek değer, en yüksek sıralamaya (en düşük sıralama sayısına) sahiptir.

rank fonksiyonu, toplam satırlarında her zaman NULL sonucunu döndürür.

Example 2:  

Aşağıdaki iki boyutlu pivot tabloyu inceleyin:

Example table image of two dimension rank, and the effect of total
Örnek tablo: İki boyutlu Sıralama ve toplamın etkisi
Group Month sum(Val) rank(sum(Val)) rank(total sum(Val))
A 1 17 2 3
A 4 16 3 4
A 7 11 4 5
A 8 20 1 2
A Toplam 64 - -
B 2 9 3 7
B 3 22 1 1
B 5 10 2 6
B 6 5 4 8
B Toplam 46 - -
Toplam - 110 - -

Bu tablo, ilk örnekteki iki tabloyla aynı verileri temel alır. Böylece, geçerli sütun segmentinin çoklu boyut durumunda nasıl iç gruplandırma olduğunu görmek mümkündür. Group A içindeki Month alanı, Group B içindeki Month alanından ayrı sıralanır. total niteleyicisi sağlanarak, genel sıralama tekrar elde edilebilir.

Example 3:  

Bu örnekte, sıralamanın sayısal temsili için farklı modların etkisi gösterilir. Aşağıdaki tabloyu inceleyin:

Example table image displaying effects of the mode parameter on result number representation
Örnek tablo: Mod parametresinin sonuç sayısı temsili üzerindeki etkileri
Month sum(X) rank(sum(X)) mode=0 mode=1 mode=2 mode=3 mode=4
- 86 - - - - - -
4 20 1 1 1 1 1 1
2 12 2-3 2 2 2.5 3 2
7 12 2-3 2 2 2.5 3 3
3 10 4-5 4.5 4 4.5 5 5
5 10 4-5 4.5 4 4.5 5 4
8 9 6 6 6 6 6 6
6 7 7 7 7 7 7 7
1 6 8 8 8 8 8 8

Üçüncü sütun, metin temsillerindeki sıralamayı gösterirken, sütun 4 - 8 farklı modlarda aynı sıralamanın sayı temsilini gösterir. Her sütundaki ifade şu şekildedir:

num( rank( sum( X ), mode ))

burada mode 0 ile 4 arasında bir değerdir:

  • Mode 0 (default) Satır 2 ve 3 sıralamayı paylaşır, ancak açık bir şekilde toplam sıralamanın alt yarısında bulunur. Bunların sayı temsili, bu nedenle 2 olacak şekilde aşağı yuvarlanır. Satır 4 ve 5 de sıralamayı paylaşır, ancak sıralama tablosunun ortasının hemen üzerine denk gelir. Bu nedenle, sütundaki ilk ve son sıralamanın ortalamasının sayı temsilini alır ((1+8)/2=4.5). Bu mod, veri sıralamasını bir grup içinde en yüksek ve en düşük olarak işaretlemek için Görsel İpuçları kullanmak istediğinizde özellikle kullanışlıdır.
  • Mode 1 Her iki durumda, grup içindeki daha düşük sıralama sayısı kullanılır; yani satır 2 ve 3 için 2, satır 4 ve 5 için 4.
  • Mode 2 Her iki durumda, grup içindeki düşük ve yüksek sıralamanın ortalaması kullanılır; yani satır 2 ve 3 için 2.5 ((2+3)/2), satır 4 ve 5 için 4.5 ((4+5)/2).
  • Mode 3 Her iki durumda, grup içindeki daha yüksek sıralama sayısı kullanılır; yani satır 2 ve 3 için 3, satır 4 ve 5 için 5.
  • Mode 4 Her satıra kendi tekil sayısal değeri atanır. Sıralamayı paylaşan gruplar içindeki sıralama, grafiğin boyutlarının sıralama düzenine göre belirlenir.

Example 4:  

Bu örnekte, sıralama fonksiyonunun metin temsili için farklı biçimlerin etkisi gösterilir. Aşağıdaki tabloyu inceleyin:

Example table image displaying effect of the format parameter on result text representation
Örnek tablo: Format parametresinin sonuç metni temsili üzerindeki etkisi
Month sum(X) rank(sum(X),0,0) rank(sum(X),0,1) rank(sum(X),0,2)
- 86 - - -
4 20 1 1 1
2 12 2-3 2 2
7 12 2-3 2 -
3 10 4-5 4 -
5 10 4-5 4 4
8 9 6 6 6
6 7 7 7 7
1 6 8 8 8

Sütun 3 - 5, aynı sıralama fonksiyonunun farklı format değerleriyle metin temsilini göster, burada format 0 ile 2 arasında bir değerdir:

  • Format 0 (default) Sıralamayı paylaşan satırlar 'düşük değer - yüksek değer' olarak gösterilir, örn. '2 - 3' ve '4 - 5'.
  • Format 1 Sıralamayı paylaşan satırlar her zaman metin temsili olarak en düşük sıralamanın sayısını alır; bu durumda örneğin satır 2 ve 3 için 2.
  • Format 2 Aynı sıralamayı paylaşan her gruptaki bir satır, metin temsili olarak düşük sıralama sayısını alırken, gruptaki diğer satırlar bir boş dize alır. Sıralamayı paylaşan gruplar içindeki sıralama, grafiğin boyutlarının sıralama düzenine göre belirlenir.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view