Ana içeriğe geç

Grafik Kayıt Arası fonksiyonlarına örnekler

Top Fonksiyonu Örnekleri

Bu örnekler top fonksiyonuyla sunulmuştur, ancak bottom, first ve last fonksiyonlarına da benzer şekilde uygulanabilir. Bununla birlikte, first ve last fonksiyonlarının yalnızca pivot tablolar için geçerli olduğunu unutmayın.

Example 1:  

top fonksiyonunun tek boyutlu tablo olarak kullanımını belirten aşağıdaki düz tabloyu inceleyin:

Example table image of one dimensional straight table with top function
Örnek tablo: top fonksiyonlu tek boyutlu düz tablo
Month sum(Val) top(sum(Val)) sum(Val) / top(sum(Val))
- 21 3 700%
1 3 3 100%
2 7 3 233%
3 11 3 367%

Tek boyut durumunda, top fonksiyonu her zaman tablonun ilk veri satırına referansta bulunur (Toplam satırı dahil edilmez).

Toplamın belirli bir sütun segmentiyle (bu durumda sütunun tamamı) açık bir ilişkisi olduğundan, top fonksiyonunu kullanan ifadelerin toplam satırında da uygun şekilde değerlendirileceğini unutmayın.

Example 2:  

Aşağıda, birincil olarak Grp alanında sıralanan iki boyutlu bir düz tablo verilmiştir.

Example table image of two dimensional straight table with total qualifier
Örnek tablo: total niteleyicili iki boyutlu düz tablo
Month Grp sum(Val) top(sum(Val)) top(total sum(Val))
- - 21 - 1
1 A 1 1 1
2 A 3 1 1
3 A 5 1 1
1 B 2 2 1
2 B 4 2 1
3 B 6 2 1

total niteleyicisi olmadan top fonksiyonu artık, en içteki sıralama grubu (bu durumda Grp boyutu) dahilinde en üst satır üzerinde değerlendirilen ifadeyi döndürecektir. Grp = A ve Grp = B için birer değer döndürülür.

Çoklu boyut durumunda total niteleyicisini kullanarak, tüm satırlar için aynı değer döndürülecek şekilde mutlak olarak en üstteki satıra tekrar referansta bulunabilirsiniz. İfade, tabii ki, sütunun tamamını kapsayan sütun segmenti için değerlendirilir.

total niteleyicisi olmadan top fonksiyonunu kullanan ifade, toplam satırında NULL olarak değerlendirilir; bunun nedeni, belirli bir sütun segmenti ile açık bir şekilde ilişkilendirilememesidir.

Şimdi yukarıdaki düz tabloyu tüm toplamlar etkin olacak şekilde bir pivot tabloya dönüştüreceğiz.

Example table image of two dimensional pivot table with total qualifier
Örnek tablo: total niteleyicili iki boyutlu pivot tablo
Month Grp sum(Val) top(sum(Val)) top(total sum(Val))
1 A 1 1 1
1 B 2 1 1
1 Toplam 3 1 -
2 A 3 3 1
2 B 4 3 1
2 Toplam 7 3 -
3 A 5 5 1
3 B 6 5 1
3 Toplam 11 5 -
Toplam - 21 - 1

total niteleyicisi olmadan top fonksiyonunu kullanan ifade, toplam satırında NULL olarak değerlendirilir; bunun nedeni, belirli bir sütun segmenti ile açık bir şekilde ilişkilendirilememesidir. Ancak, tüm kısmi toplamlar her bir sütun segmenti için değerlendirilir.

total niteleyicisini kullanan ifadenin kısmi toplamlardaki değerleri eksik olur, ancak bu ifade genel toplam satırında bir değer döndürür.

Example 3:  

Grp alanında sıralanan aşağıdaki düz tabloyu inceleyin:

Example table image of Two dimensional straight table sorted by Grp
Örnek tablo: Grp ölçütüne göre sıralanmış iki boyutlu düz tablo
Month Grp sum(Val) top(sum(Val)) sum(Val) / top(sum(Val))
- - 21 - -
1 A 1 1 100%
2 A 3 1 300%
3 A 5 1 500%
1 B 2 2 100%
2 B 4 2 200%
3 B 6 2 300%

Grafiğin birincil olarak Month alanında sıralanmasını sağlayacak şekilde alanlar arası sıralama düzenini değiştirerek devam edebiliriz. Tablo artık şu şekilde görünecektir:

Example table image of Two dimensional straight table sorted by Month
Örnek tablo: Month ölçütüne göre sıralanmış iki boyutlu düz tablo
Month Grp sum(Val) top(sum(Val)) sum(Val) / top(sum(Val))
- - 21 - -
1 A 1 1 100%
1 B 2 1 200%
2 A 3 3 100%
2 B 4 3 133%
3 A 5 5 100%
3 B 6 5 120%

Above Fonksiyonu Örnekleri

Bu örnekler above fonksiyonuyla sunulmuştur, ancak below, before ve after fonksiyonlarına da benzer şekilde uygulanabilir. Bununla birlikte, before ve after fonksiyonlarının yalnızca pivot tablolar için geçerli olduğunu unutmayın.

Example 4:  

above fonksiyonunun tek boyutlu tablo olarak kullanımını belirten aşağıdaki düz tabloyu inceleyin:

Example table image of one dimensional straight table with Above function
Örnek tablo: Above fonksiyonlu tek boyutlu düz tablo
Month sum(Val) above(sum(Val)) sum(Val) / above(sum(Val))
- 21 - -
1 3 - -
2 7 3 233%
3 11 7 157%

Üçüncü sütun, geçerli satırın bir satır üzerinde değerlendirilen sum(Val) ifadesini gösterir; bu, ikinci sütundaki sum(val) öğesine yönelik değerler karşılaştırılarak onaylanabilir. Üstte ifadenin değerlendirileceği bir satır olmadığından, above fonksiyonu ilk satırda NULL sonucunu döndürür. above fonksiyonu tüm toplam satırlarında her zaman NULL sonucunu döndürür.

Dördüncü sütun bu fonksiyonun en tipik kullanımını gösterir: İki öğe (örneğin, farklı zaman dönemleri) arasındaki farkı hesaplamak.

Example 5:  

Aşağıdaki iki boyutlu pivot tabloyu inceleyin:

Example table image of two dimension pivot table and the effect of total qualifier
Örnek tablo: total niteleyicili iki boyutlu pivot tablo
Grp Month sum(Val) above(sum(Val)) above(total sum(Val))
A 1 1 - -
A 2 3 1 1
A 3 5 3 3
A Toplam 9 - -
B 1 2 - 5
B 2 4 2 2
B 3 6 4 4
B Toplam 12 - -
Toplam - 21 - -

total niteleyicisi (üçüncü sütun) olmadan above fonksiyonu yalnızca her bir sıralama grubu içinde hareket eder. Her bir sütun segmentinin en üst satırında bir NULL değer döndürülür.

Bir total niteleyicisi eklendiğinde (dördüncü sütun), sütunun tamamı bir sütun segmenti olarak ele alınır. Yalnızca en üst satır NULL sonucunu döndürür. Tüm toplam satırlar göz ardı edilir ve NULL sonucunu döndürür.

 

RowNo ve NoOfRows Fonksiyonu Örnekleri

Bu örnek RowNo ve NoOfRows fonksiyonlarıyla sunulmuştur, ancak ColumnNo ve NoOfColumns fonksiyonlarına da benzer şekilde uygulanabilir. Bununla birlikte, ColumnNo ve NoOfColumns fonksiyonlarının yalnızca pivot tablolar için geçerli olduğunu unutmayın.

Example 6:  

Aşağıdaki iki boyutlu pivot tabloyu inceleyin:

Example table image of RowNo and NoOfRows functions
Örnek tablo: RowNo ve NoOfRows fonksiyonları
Month Grp RowNo() RowNo(total) NoOfRows() NoOfRows(total)
1 A 1 1 2 6
1 B 2 2 2 6
1 Toplam 0 - 2 -
2 A 1 3 2 6
2 B 2 4 2 6
2 Toplam 0 - 2 -
3 A 1 5 2 6
3 B 2 6 2 6
3 Toplam 0 - 2 -
Toplam - - 0 - 6
  • Column 3 RowNo fonksiyonu, her bir sıralama grubu sütun segmenti içindeki satır sayısını döndürür. Alt toplam satırlarında, 0 satır sayısı döndürülür; bunun nedeni, söz konusu toplamların açık şekilde belirli bir sütun segmentine ait olmasıdır. Genel toplam satırında NULL sonucu döndürülür.
  • Column 4 RowNo fonksiyonu, total niteleyicisiyle, sütunun tamamının satır sayısını döndürür. Alt toplam satırlarında, bir NULL değer döndürülür. Genel toplam satırında 0 döndürülür.
  • Column 5 NoOfRows fonksiyonu, her bir sıralama grubu sütun segmenti içindeki veri satırı sayısını döndürür. Alt toplam satırlarında, veri satırlarındakiyle aynı sayı döndürülür. Genel toplam satırında NULL sonucu döndürülür.
  • Column 6 NoOfRows fonksiyonu, total niteleyicisiyle, sütunun tamamındaki veri satırlarının sayısını döndürür; bu, genel toplam satırında döndürülecek olan sayıyla aynıdır. Alt toplam satırlarında, NULL döndürülür.