Ana içeriğe geç

Toplama Niteleyicileri Örnekleri

BU SAYFADA

Toplama Niteleyicileri Örnekleri

Bu örnekler Sum - grafik fonksiyonu fonksiyonuyla yapılmıştır, ancak set analizi tanımlarını ve total niteleyicisini destekleyen tüm grafik toplama işlevlerine uygulanabilir.

Example 1:  

Herhangi bir seçim yapılmadan önceki mantıksal durumu betimleyen aşağıdaki düz tablonun temsilini inceleyin:

Example table image of aggregation function with total qualifier

Örnek tablo: Total niteleyicili toplama fonksiyonu
Month Group Sum(Value) sum(total Value) sum({1} total Value)
- - 21 21 21
1 A 1 21 21
1 B 2 21 21
2 A 3 21 21
2 B 4 21 21
3 A 5 21 21
3 B 6 21 21

İkinci ve üçüncü ifade sütunu, tüm satırlarında aynı sayıya sahiptir. Bu sayı ilk ifade sütunundaki hesaplanan toplama eşittir.

Şimdi yalnızca 1. ve 2. ayları seçelim. Sonuç aşağıdaki olur:

Example table image of aggregation function with total qualifier filtered by month

Örnek tablo: Aya göre filtrelenmiş total niteleyicili toplama fonksiyonu
Month (Filtre: 1-2) Group Sum(Value) sum(total Value) sum({1} total Value)
- - 10 10 21
1 A 1 10 21
1 B 2 10 21
2 A 3 10 21
2 B 4 10 21

Üçüncü ifadenin sonucu (beşinci sütun) değişmeden kalır, çünkü set tanımı geçerli seçimleri göz ardı eder. total niteleyicisine sahip ikinci ifade (dördüncü sütun) hâlâ birinci ifadenin toplamına (üçüncü sütun) eşit olan yeni toplam 10 değerini gösterir.

Example 2:  

Aşağıdaki düz tablonun temsilini inceleyin:

Example table image of total qualifier with listed fields

Örnek tablo: Listeli alanlar içeren total niteliyicisi
Month Group Sum(Value) sum(total <Month> Value) sum(total <Group> Value)
- - 21 21 21
1 A 1 3 9
1 B 2 3 12
2 A 3 7 9
2 B 4 7 12
3 A 5 11 9
3 B 6 11 12

Üçüncü ifade sütununda (sum(total<Month> Val)) her ay için bir toplam hesaplanır.

Dördüncü ifade sütununda (sum(total<Grp> Val)) her grup için bir toplam hesaplanır.