Ana içeriğe geç
Duyuruyu kapat

Renk Alanı

BU SAYFADA

Renk Alanı

QlikView düzenindeki çoğu renkli yüzey Renk Alanı diyalog penceresinden biçimlendirilebilir. Alanın tamamının düz renk veya renkli gradyan efektle mi kaplanacağını belirleyin. Aşağıdaki tanımlanan renkli gradyan seçenekleri bazı durumlarda kullanılamaz durumda olur ve bu durumda diyalog penceresinde, örneğin metin renklerinde grileştirilir.

  • Düz Renk: Tek bir tek biçimli Temel Renk kullanan temel seçenek.
  • Tek Renk Gradyan: Bu seçenek, renk gradyan efekt oluşturmak için çeşitli seviyelerde Parlaklık kullanımı özelliğini getirir.
  • İki Renkli Gradyan: Renk gradyan efekti, Temel Renk ve belirlenen İkinci Renk arasında oluşturulur.

Renkler, Temel Renk ve İkinci Renk gruplarında belirtildiği şekilde sabitlenir veya hesaplanır.

Renk ayarları diyalog penceresinde ön izlenebilir.

Temel Renk grubunda, temel renk düz renkli yüzeyler ve gradyanlar için belirlenir.

  • Sabit: Bu alternatif, tek bir temel renk belirler. Rengi değiştirmek için renkli düğmeye tıklayın.
  • Hesaplanan: Renk, ifadeden dinamik olarak hesaplanabilir. İfade, renk fonksiyonları kullanılarak elde edilen geçerli bir renk temsili olmalıdır. Uzun formüllerin daha kolay düzenlenmesi amacıyla İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın. İfadenin sonucu geçerli bir renk temsili değilse, program siyah varsayılan ayarına döner.
  • Parlaklık: Tek Renk Gradyan kullanılırken, bu sürgü, gradyanın karşı ucundaki rengin göreceli gölge/parlaklık ayarını belirler. Sürgü ayarı, koyu tondan (soldan) açık tona doğru (sağa) gider. Orta konumda, ayar tek biçimli bir renk olarak çevrilir.

İkinci Renk grubunda, ikinci renk iki renkli gradyanlar için belirlenir.

  • Sabit: Bu alternatif, tek bir temel renk belirler. Rengi değiştirmek için renkli düğmeye tıklayın.
  • Hesaplanan: Renk, renk fonksiyonlarının kullanımıyla bir ifadeden dinamik olarak hesaplanabilir.

Tek Renk Gradyan veya İki Renkli Gradyan seçildiyse, gradyan efektinin yönü Gradyan Stili grubundaki ayarlar tarafından belirlenir. Gradyan yönünü temsil eden dört düğme alanından birine tıklanarak, kullanılabilir alternatifleri (Yatay, Dikey, vb) birleştirerek farklı sonuçlar elde edilebilir.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view