Ana içeriğe geç

TTest_t - kod ve grafik fonksiyonu

BU SAYFADA

TTest_t - kod ve grafik fonksiyonu

TTest_t(), iki bağımsız değer dizisi için toplanmış t değerini döndürür.

Bu fonksiyon, bağımsız örnekler öğrenci t testleri için geçerlidir.

Fonksiyon kod dosyasında kullanılırsa, değerler bir group by cümlesi ile tanımlanan bir dizi kayıt üzerinde yinelenir.

Fonksiyon bir grafik ifadesinde kullanılırsa, değerler grafik boyutları üzerinde yinelenir.

Syntax:  

TTest_t(grp, value[, eq_var])

Return data type: sayısal

Arguments:  

  • value: Değerlendirilecek örnek değerler. Örnek değerler, group içinde tam olarak iki değer ile belirtildiği şekilde mantıksal olarak gruplandırılmalıdır. Örnek değerler için bir alan adı kod dosyasında sağlanmazsa, alana otomatik olarak Value adı verilir.
  • grp: İki örnek grubun her birinin adlarını içeren alan. Grup için bir alan adı kod dosyasında sağlanmazsa, alana otomatik olarak Type adı verilir.
  • eq_var: eq_var değeri False (0) olarak belirtilirse, iki örneğin ayrı varyansları olduğu varsayılır. eq_var değeri True (1) olarak belirtilirse, örnekler arasında eşit varyanslar olduğu varsayılır.

Limitations:  

İfade değerindeki metin değerleri, NULL değerler ve eksik değerler fonksiyonun NULL sonucunu döndürmesiyle sonuçlanır.

Example:  

TTest_t( Group, Value, false )