Ana içeriğe geç

Sterr - grafik fonksiyonu

BU SAYFADA

Sterr - grafik fonksiyonu

Sterr(), grafik boyutları üzerinde yinelenen ifadede toplanmış değer dizisi için ortalamanın standart hatası değerini (stdev/sqrt(n)) bulur.

Syntax:  

Sterr([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] expr)

Return data type: sayısal

Arguments:  

  • expr: Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
  • SetExpression: Toplama işlevi, varsayılan olarak, seçim tarafından tanımlanmış olası kayıtlar kümesi üzerinden toplanır. Bir set analizi ifadesi ile alternatif bir kayıt kümesi tanımlanabilir.
  • DISTINCT: Fonksiyon bağımsız değişkenlerinden önce DISTINCT sözcüğü varsa fonksiyon bağımsız değişkenlerinin değerlendirilmesinden kaynaklanan çoğaltmalar göz ardı edilir.
  • TOTAL: TOTAL sözcüğü fonksiyon bağımsız değişkenlerinden önce gelirse, hesaplama yalnızca geçerli boyutsal değere ait olanlar için değil de, geçerli seçimlerde verilen tüm olası değerler üzerinden yapılır; yani grafik boyutlarını göz ardı eder. TOTAL niteleyicisinin ardından açılı ayraçlar içindeki bir veya daha fazla alan adından oluşan bir liste gelebilir <fld>. Bu alan adları grafik boyut değişkenlerinin bir alt kümesi olmalıdır.

    Toplama kapsamını tanımlama

Limitations:  

Bu iç toplamlar TOTAL niteleyicisini içermedikçe, ifade toplama işlevleri içermemelidir. Daha ileri seviyede iç içe geçen toplamalar için, gelişmiş Aggr toplama işlevini hesaplanan boyutlar ile kombinasyon halinde kullanın.

Metin değerleri, NULL değerler ve eksik değerler göz ardı edilir.

Examples:  

Örnek kodu uygulamanıza ekleyin ve Sterr(Value) kullanarak çalıştırın.

Table1:

crosstable LOAD recno() as ID, * inline [

Observation|Comparison

35|2

40|27

12|38

15|31

21|1

14|19

46|1

10|34

28|3

48|1

16|2

30|3

32|2

48|1

31|2

22|1

12|3

39|29

19|37

25|2 ] (delimiter is '|');

 

Ardından boyut olarak Type , hesaplama olarak Sterr(Value) kullanarak bir düz tablo oluşturun. Totals tablonun özellikler bölümünden etkinleştirilmelidir.

Sonuç:

Sterr(Value) hesaplamasının sonuçları:

  • Total = 2.4468583
  • Comparison = 3.2674431
  • Observation = 2.7968733