Ana içeriğe geç

FractileExc - grafik fonksiyonu

FractileExc() grafik boyutları üzerinde yinelenen ifade ile verilen aralıkta toplanmış verilerin dışlayıcı fraktiline (yüzdelik dilim) karşılık gelen değeri bulur.

İpucu: Kapsayıcı fraktili hesaplamak için Fractile - grafik fonksiyonu kullanabilirsiniz.

Syntax:  

FractileExc([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] expr, fraction)

Return data type: sayısal

Bu fonksiyon, sıralama = kesir * (N+1) tarafından tanımlanan sıralamaya karşılık gelen değeri döndürür; burada N, expr içindeki değer sayısıdır. Sıralama tamsayı olmayan bir sayıysa en yakın iki değer arasında interpolasyon yapılır.

Arguments:  

  • expr: Fraktil hesaplanırken kullanılacak verileri içeren ifade veya alan.
  • fraction: Hesaplanacak fraktile (kesir olarak ifade edilen yüzdelik dilim) karşılık gelen, 0 ile 1 arasında bir sayı.
  • SetExpression: Toplama işlevi, varsayılan olarak, seçim tarafından tanımlanmış olası kayıtlar kümesi üzerinden toplanır. Bir set analizi ifadesi ile alternatif bir kayıt kümesi tanımlanabilir.
  • DISTINCT: Fonksiyon bağımsız değişkenlerinden önce DISTINCT sözcüğü varsa fonksiyon bağımsız değişkenlerinin değerlendirilmesinden kaynaklanan çoğaltmalar göz ardı edilir.
  • TOTAL: TOTAL sözcüğü fonksiyon bağımsız değişkenlerinden önce gelirse, hesaplama yalnızca geçerli boyutsal değere ait olanlar için değil de, geçerli seçimlerde verilen tüm olası değerler üzerinden yapılır; yani grafik boyutlarını göz ardı eder. By using TOTAL [<fld {.fld}>], where the TOTAL qualifier is followed by a list of one or more field names as a subset of the chart dimension variables, you create a subset of the total possible values.

Limitations:  

Bu iç toplamlar TOTAL niteleyicisini içermedikçe, ifade toplama işlevleri içermemelidir. Daha gelişmiş iç içe toplamalar için, hesaplanan boyutlarla birlikte Aggrgelişmiş işlevini kullanın.

Examples:  

Örnekler ve sonuçlar
Örnek Sonuç
FractileExc(Sales, 0.75)

Boyutu ve Customer FractileExc([Sales]) hesaplamasını içeren bir tablo için Toplamlar gösteriliyorsa sonuç 71,25 olur. Bu, Sales değerlerinin dağılımında değerlerin %75'inin altına düştüğü noktadır.

FractileExc(TOTAL Sales, 0.75)) Tüm Customer değerleri için 71,25 olur; çünkü TOTAL niteleyicisi boyutların göz ardı edilmesi anlamına gelir.
FractileExc(DISTINCT Sales, 0.75) Toplam için 73,50 olur; çünkü DISTINCT niteleyicisinin kullanılması, yalnızca benzersiz Sales değerlerinin her bir Customer için değerlendirilmesi anlamını taşır.

Örneklerde kullanılan veriler:

Monthnames: LOAD *, Dual(MonthText,MonthNumber) as Month INLINE [ MonthText, MonthNumber Jan, 1 Feb, 2 Mar, 3 Apr, 4 May, 5 Jun, 6 Jul, 7 Aug, 8 Sep, 9 Oct, 10 Nov, 11 Dec, 12 ]; Sales2013: Crosstable (MonthText, Sales) LOAD * inline [ Customer|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22 Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15 Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27 Divadip|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94 ] (delimiter is '|');

 

Tablo biçiminde örnek veri
Customer Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Astrida 46 60 70 13 78 20 45 65 78 12 78 22
Betacab 65 56 22 79 12 56 45 24 32 78 55 15
Canutility 77 68 34 91 24 68 57 36 44 90 67 27
Divadip 57 36 44 90 67 27 57 68 47 90 80 94