Ana içeriğe geç

Set işleçleri içeren set değiştiricileri

Bir alan içindeki seçim, farklı öğe setleri üzerinde çalışan set işleçleri kullanılarak tanımlanabilir. Örneğin <Year = {"20*", 1997} - {2000}> değiştiricisi, "1997" yılına ek olarak, "2000" hariç olmak üzere, "20" ile başlayan tüm yılları seçer.

Examples and results:  

Örnekler ve sonuçlar
Örnek Sonuç
sum( {$<Product = Product + {OurProduct1} – {OurProduct2} >} Sales ) Seçilen ürünler listesine "OurProduct1" eklenmiş ve seçilen ürünler listesinden "OurProduct2" çıkarılmış olarak, geçerli seçim için satışları döndürür.
sum( {$<Year = Year + ({“20*”,1997} – {2000}) >} Sales )

Geçerli seçim için satışları döndürür, ancak "Year" alanında ilave seçimler vardır: 1997 ve "20" ile başlayan yılların tümü; ancak 2000 hariç.

2000'in geçerli seçime dahil edilmesi durumunda yine de değişimden sonra dahil edileceğini unutmayın.

sum( {$<Year = (Year + {“20*”,1997}) – {2000} >} Sales )

Yukarıdakiyle neredeyse aynı sonucu döndürür; ancak burada 2000, başlangıçta geçerli seçime dahil edilmişse de hariç tutulur. Örnek, bir öncelik sırası tanımlamak için bazen ayraç kullanmanın ne kadar önemli olduğunu gösterir.

sum( {$<Year = {“*”} – {2000}, Product = {“*bearing*”} >} Sales )

"Year" içindeki bir yeni seçim ile (2000 hariç tüm yıllar) ve yalnızca ‘bearing’ dizesini içeren ürünler için, geçerli seçime yönelik satışları döndürür.

Analiz Modernleştirme Programına katılın

Bulutta Qlik Sense'i kullanmaya başlamak için QlikView yatırımınızdan faydalanarak modernleştirin.

Daha fazla bilgi edinmek mi istiyorsunuz?
Remove banner from view