Ana içeriğe geç
Duyuruyu kapat

Örtük alan değeri tanımları içeren set değiştiricileri

İç içe set tanımı kullanarak bir alan değerleri kümesinin nasıl tanımlanacağı aşağıda açıklanmaktadır.

Bu gibi durumlarda, sırasıyla bir alanın olası değerlerinin ve hariç tutulan değerlerinin unsur setini temsil eden P() ve E() unsur fonksiyonları kullanılmalıdır. Ayraçların içinde bir set ifadesi ve bir alan belirtmek mümkündür (örneğin, P({1} Customer)). Bu fonksiyonlar diğer ifadelerde kullanılamaz.

Examples:  

Örnekler ve sonuçlar
Örnek Sonuç
sum( {$<Customer = P({1<Product={‘Shoe’}>} Customer)>} Sales )

Geçerli seçim için satışları döndürür, ancak yalnızca daha önce 'Shoe' ürününü satın almış müşterileri içerir. Burada P( ) unsur fonksiyonu, Product alanında 'Shoe' seçimiyle örtük olarak belirtilen olası müşterilerin listesini döndürür.

sum( {$<Customer = P({1<Product={‘Shoe’}>})>} Sales )

Yukarıdaki ile aynı. Unsur fonksiyonundaki alan atlanırsa, fonksiyon, dış atamada belirtilen alanın olası değerlerini döndürür.

sum( {$<Customer = P({1<Product={‘Shoe’}>} Supplier)>} Sales )

Geçerli seçim için satışları döndürür, ancak yalnızca daha önce 'Shoe' ürününü tedarik etmiş almış müşterileri içerir. Burada P( ) unsur fonksiyonu, Product alanında 'Shoe' seçimiyle örtük olarak belirtilen olası tedarikçilerin listesini döndürür. Bu durumda, tedarikçi listesi, Customer alanında bir seçim olarak kullanılır.

sum( {$<Customer = E({1<Product={‘Shoe’}>})>} Sales )

Geçerli seçim için satışları döndürür, ancak yalnızca daha önce 'Shoe' ürününü hiç satın almamış müşterileri içerir. Burada E( ) unsur fonksiyonu, Product alanında 'Shoe' seçimiyle hariç tutulan, hariç tutulmuş müşterilerin listesini döndürür.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view